Днес в Университетския център "Бачиново" се проведе юбилейната 20-а студентска конференция на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Форумът беше открит от доц. д-р Даниела Попова - заместник-декан на факултета и ръководител на катедра " Кинезитерапия".

"За пореден път научният форум дава възможност на студентите и докторантите от факултета да представят своите съвместни разработки с колеги и преподаватели, да се запознаят с научните тематики и проблеми в другите специалности, да се опознаят, както и да направят своите първи научни публикации", каза в обръщението си доц. д-р Даниела Попова

"Конференцията измина дълъг път на утвърждаване и развитие, но днес можем да кажем, че основният замисъл на форума е постигнат - да подпомогне и да насърчи младите колеги, да им даде кураж и да им осигури възможност за научно израстване", каза още доц. Попова. Тя благодари на ректорското ръководство за подкрепата и на проф. д-р Невена Пенчева, която е един от създателите на конференцията.

Приветствие към участниците отправиха още деканът на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" доц. д-р Стоян Везенков, проф. д-р Невена Пенчева и проф. Петър Бонов, който бе специален гост на конференцията.

Студентският форум протече в пет секции - "Спорт", "Кинезитерапия", "Логопедия", "Здравни грижи" и "Социални дейности", в които студенти и докторанти от факултета представиха 51 доклада и 13 постера.

Представените научни изследвания от участниците за пореден път показаха напредъка в научноизследователската дейност на факултета "Обществено, здраве, здравни грижи и спорт".

Тазгодишният форум бе организиран от доц. д-р Мариела Филипова - председател на Организационния комитет, гл. ас. Елка Горанова, ас. д-р Христо Николов, ас. д-р Благой Калпачки, ас. д-р Мариана Бачева, ас. Мария Стойкова, докторанти и студенти от шестте катедри на факултета.

Снимки от събитието...