Екипът на сдружение "Активно Българско Общество" представи пред студентите от катедра "Културология"  възможностите за стаж по програма "Еразъм +". Студентите от специалности "Култура и медии", "Култура и културен туризъм", "Култура и културен мениджмънт" имаха възможността да се срещнат с чуждестранни студенти от Грузия и Украйна, които към настоящия момент са доброволци по програмата в Благоевград.

Чуждестранните студенти споделиха своя опит и презентираха възможностите за обмен, обучение и стаж в чужбина по програма "Еразъм+". Бе подчертана възможността младежи на възраст от 18 до 30 години да осъществят субсидирани пътувания с цел натрупване на допълнителни познания и опит в мултикултурна среда, които да бъдат от полза за бъдещето им реализиране като специалисти в областта на културата, медиите и туризма. Голям интерес предизвика проведената интерактивна игра с много награди и изненади.