Асистент доктор Милена Янкова, преподавател в катедра "Връзки с обществеността" към Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" взе участие в петата юбилейна международна научна конференция "Обществените промени в глобалния свят", организирана от Правния факултет на университета "Гоце Делчев" в Република Македония. Д-р Янкова представи научен доклад на тема "Медийната прозрачност и нейното въздействие върху PR дейността" (Media transparency and its impact on PR activity).

Конференцията се проведе в четири различни панела - право, политика, общество и медии, комуникации и PR с над 70 участници от няколко страни: Русия, Полша, България, Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония.

В двата дни на конференцията бяха представени интересни и актуални научни разработки, а много от тях показаха връзката и сходството на проблемите, с които се сблъскват някои области от обществения живот в страните от региона.