Дарение от 95 книги и 21 периодични издания в областта на публичната администрация, правото, общественото управление и икономиката  получи Университетската библиотека. Дарението е от доц. д-р Валентин Василев, зам.-декан на Правно-историческия факултет и Обществен посредник на Община Благоевград. С направеното дарение доц. Василев се надява както да подпомогне обучението на студентите в Югозападния университет "Неофит Рилски", така и да даде пример на преподаватели и общественици за включване в подобни каузи и инициативи в бъдеще.