Студентът от IV курс, специалност "География" в ЮЗУ "Неофит Рилски" Стефан Петров се представи отлично на националния финал на конкурса за популяризиране на науката "FameLab" - "Лаборатория за слава"(https://www.britishcouncil.bg/famelab), организиран от Британския съвет - България. Финалът се проведе в зала "Джон Атанасов" на София Тех Парк в рамките на Софийския фестивал на науката.

Триминутната презентация на Стефан беше посветена на образуването на приливите и отливите на Земята. Четвъртокурсникът е първият студент от Югозападния университет, участник в национален финал на "FameLab". (https://streamer.bg/bg/730/filmpage-go)

Ментор на Стефан Петров е доц. д-р Иван Дреновски, първият участник от ЮЗУ "Неофит Рилски" в национален финал на конкурса за популяризиране на науката "FameLab" през 2013 година.

( https://www.youtube.com/watch?v=CJE5s3KA5rg&list=PLhdNzu8epL-1l_kzZHOCuyCT3j90Nvvak&index=7)