С водосвет днес официално бе открит обновения Девети корпус на Югозападния университет "Неофит Рилски", където се помещава катедра "Здравни грижи". Водосветът за здраве бе отслужен от свещеникът от благоевградския храм "Въведение Богородично" - отец Петър Стефанов. На събитието присъстваха ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков, деканът на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" доц. д-р Стоян Везенков, зам.-деканът доц. д-р Даниела Попова, ръководителят на катедра "Здравни грижи" доц. д-р Росица Дойновска, директорът на МБАЛ - Благоевград д-р Огнян Митев, медицински сестри от МБАЛ "Пулс" и МБАЛ - Благоевград, преподаватели и студенти.

Обновената сграда разполага със специализирани кабинети за медицински и акушерски грижи и лекционни зали, в които над 100 студенти от "Медицинска сестра" и "Акушерка" получават теоретични  знания и затвърждават практическите си умения в реална клинична среда. Двете специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с много висока оценка - 8,62, което гарантира прием и обучение за срок от 5 години.

Учебният корпус се намира в района на МБАЛ-Благоевград, което улеснява практическото обучение на студентите и сътрудничеството между факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" и двете болници.