Четвъртокурсниците от специалност "История" Кристиян Ковачев и Александър Дончев представиха Югозападния университет "Неофит Рилски" в студентските и докторантски четения "Културно-историческо наследство и съвремие", организирани от Катедрата по етнология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". С участието си в научния форум студентите имаха възможността да споделят интересни изследователски теми, да общуват и установят контакти с колеги от други университети и научни институции. Организаторите подариха на Катедрата по история към ЮЗУ "Неофит Рилски" книгата на Ина Пачаманова "Предишният преход. Жената и семейството при социализма" (закони, държавна политика и теренно проучване на едно българско село).

В четенията, които се проведоха в научната база на Софийския университет "Проф. Цветан Бончев" (Гьолечица)  се включиха още студенти, докторанти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски", Института за етнография и антропология в Скопие, Българската академия на науките и Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".