В рамките на един месец специалистите от Университетската библиотека на Югозападния университет "Неофит Рилски" участваха в научни конференции и обучителни семинари.

Директорът на Университетската библиотека Жана Пенчева и специалистът в библиотеката Лиляна Димитрова взеха участие в XXVIII национална научна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) "Българското културно наследство - част от европейското културно наследство", която се проведе в Пловдив.  Те представиха разработка и презентация на тема "Дарителството - една възродена традиция в Университетска библиотека при ЮЗУ "Неофит Рилски". Жана Пенчева и Лиляна Димитрова бяха част и от международната научна конференция "Съвременната библиотека - център за обучение, диалог на култури, иновации и нови технологии", където представиха изследване "Университетската библиотека и студентската и докторантската научна продукция". Международният форум бе по повод 130-годишнината на Софийския университет и Университетската библиотека.

Специалистите Виолета Гошева и Петранка Зашева участваха в XXV есенен семинар "АБ - и утре" на "РС-ТМ" ООД", който се проведе в Пампорово. В рамките на три дни те се запознаха с новостите на библиотечния софтуер АБ за защита на личните данни и  с високочестотната технология за инвентаризация и обслужване на читатели.