Кирил Ковачев -  представител на HP Inc. за България посети Техническия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", за да запознае студентите и докторантите с част от най-новите IT технологии, както и със стратегиите на водещи IT компании в сферата на кариерното развитие. Той представи лекция на тема "Бъдещето на технологичните лидери в IT индустрията" пред студенти и докторанти в областта на компютърните системи и технологии, информационните и комуникационни технологии и електрониката.

В края на лекцията Кирил Ковачев пое ангажимент пред студентите и докторантите от Техническия факултет за включването им в нови инициативи, съдействащи за по-добрата им подготовка за кариерно развитие в областта на IT технологиите.

Инициативата е резултат от сътрудничеството между Техническия факултет и индустриалните фирми в България.