Издателство "Просвета" дари на Факултета по педагогика над 80 учебници и учебни помагала.

Те ще бъдат използвани за успешната подготовка на бъдещите начални учители при овадяване на знания, умения и компетенции за различните методики на преподаване по отделните учебни предмети в началния етап на основното образование.

Дарението от най-голямото издателство на учебна литература в България е знак на внимание и готовност за сътрудничество с академичната общност на Факултета по педагогика.