В Аулата на Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2017 г. на Правно-историческия факултет. 382 бакалаври и магистри от специалностите "Право", "Международни отношения", "Публична администрация", "Европеистика", "Национална сигурност", "История" и "Връзки с обществеността" получиха дипломите си за висше образование. На днешната церемония бяха отличени и 29-мата отличници на випуск 2017.

Тържеството бе открито от зам.-декана на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, който поднесе приветствено слово от името на декана на факултета проф. д-р Габриела Белова.

"Този ден е празничен за всеки един от Вас, защото получавате заслужено признание за Вашия труд. Споделям гордостта Ви от постигнатото и радостта от перспективите, които се откриват пред Вас. Същевременно, споделям и благодарността, която всички вие, нашите дипломанти, изпитвате към своите родители, близки и приятели. Дипломите, които ще получите днес, са само основата, върху която ще се гради Вашата бъдеща реализация", каза доц. д-р Николай Марин.

"Освен да се гордеете с работата си, винаги трябва да си задавате въпроса дали можете да направите повече, за да помогнете на другите. Именно, защото сте толкова талантливи, никога не бъдете напълно удовлетворени, докато не сте се убедили, че сте направили всичко, което можете. Ще имате големи и малки шансове да помагате на другите, дори когато от Вас не се очаква да го направите. Направете го, дори това да не е ваша работа и дори да не получите благодарност", каза още в приветственото слово доц. Марин.

На церемонията председателят на Върховния административен съд - съдия Георги Чолаков връчи дипломите на отличените студенти, а ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков - плакетите за отличен успех.

С най-висок успех се дипломираха Джорджия Папучарова, Вари Бельов и Галина Писарска, завършващи специалност "Право".

С думи на благодарност към преподавателите от Правно-историческия факултет от името на Випуск 2017 се обърна дипломантката Галина Писарска.

"Искам да изкажа едно огромно и сърдечно благодаря на нашите преподаватели, които посветиха времето си на нас, за да ни предадат своите ценни знания и умения, затова че ни потопиха в необятните дебри на правната наука и ни научиха как да овладеем изкуството за доброто и справедливото. Признателни сме Ви за всички правни и житейски уроци, с които ни обогатихте през лекционния курс, затова че ни оказвахте непрестанна подкрепа и неуморно ни насърчавахте да търсим юриста в себе си. Пожелавам Ви много сили и вдъхновение, с които да продължавате да будите умовете и сърцата на младите студенти, които тепърва ще се докосват до света на правото", каза Галина Писарска.

Музикален поздрав към гостите и дипломантите поднесе Кирил Давидв, студент в специалност "Изпълнителско изкуство - поп и джаз пеене".

На тържествената церемония присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева - председател на Комисията за защита от дискриминация, Пламен Найденов - член на Висшия съдебен съвет от прокурорската колегия, Катя Белова - председател на Окръжния съд в Благоевград, Мария Тодорова - председател на Административния съд в Благоевград, Вера Коева - председател на Районния съд в Благоевград, доц. д-р Траян Попкочев - декан на Факултета по педагогика и др.

Поздравителни адреси по повод тържеството са получени от д-р Атанас Камбитов - кмет на община Благоевград, доц. д-р Ана Джумалиева - председател на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Диана Ковачева - заместник-омбудсман на Република България, г-жа Ралица Негенцова - председател на Висшия адвокатски съвет и др.

Снимки от събитието...