В Университетския център "Бачиново" бе открита международната конференция  "Невронауки, биоинформатика, микробиом - с поглед в бъдещето", посветена на 150 години от създаването на Българската академия на науките и 90 години от рождението на видния български микробиолог доц. д-р Емил Калфин. Домакин на научния форум, организиран от Института по невробиология към Българската академия на науките, е Югозападният университет "Неофит Рилски".

Конференцията беше открита от проф. Рени Калфин - директор на Института по невробиология. Беше понесено приветствие от името на ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков.

Участие във форума взеха учени от Италия, Гърция, Англия, Португалия, Турция и България. Над 30 са младите учени, студенти, докторанти и постдокторанти. От Югозападния университет "Неофит Рилски" участваха проф. д-р Петър Миланов, проф. д-р Невена Пенчева, доц. д-р Иванка Станкова и др.

На международната конференция бяха представени най-новите постижения и тенденции в развитието на невронауките, изследвания на микробиома и свързаните с тях биоинформационни анализи. Обсъдени бяха насоките за контролиране на функционалните нарушения в организма на човека, които са в основата на редица социалнозначими заболявания като болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, детски психиатрични заболявания, депресия, деменции от различен произход, състояния на страх и агресия. Разгледани бяха не само механизмите, лежащи в основата на тези заболявания, но също прецизирането, оптимизирането и персонализирането на тяхната терапия.

В рамките на международния форум, който ще се проведе до 19 септември 2019 г., ще бъдат изнесени 27 доклада и представени  35 постера.