Проф. Петронел Захариук, декан на Историческия факултет на университета "Йоан Александру Куза" в Яш, Румъния, гостува в Югозападния университет "Неофит Рилски". Посещението му бе по линия на програма "Еразъм+".

Специалистът по средновековна история, палеография и дипломатика се срещна със студенти и преподаватели от катедра "История". Пред тях той изнесе лекция на тема "Отношения на румънците със Света гора - Атон (случаят с манастира Зограф)". Лекцията на френски език, с превод от доц. Снежана Ракова, беше посрещната с голям интерес от присъстващите.

Проф. Захариук представи както много нови сведения, така и последните резултати от своите проучвания, което провокира многобройни въпроси, на които той отговори. В рамките на това гостуване, по покана на магистри-реставратори, беше организирано и посещение на важни средновековни обекти в град Рила и град Бобошево. Така лекторът и представители на катедра "История" имаха възможност да се запознаят с реставрациите на църковната живопис в църквите "Св. Архангел Михаил" в Рила, "Св. Атанасий" и "Св. Теодор Тирон" в Бобошево.