Преподавателите от Стопанския факултет доц. д-р Преслав Димитров, ас. д-р Стоян Танчев, гл. ас. д-р Гергана Ангелова, докторант Георги Четрафилов и ас. д-р София Мирчова бяха наградени на Международната научна конференция "TMS Algarve 2018", която се проведе от 14-и до 17-и ноември 2018 г. в гр. Оляо, Португалия. Отличието, което преподавателите от Югозападния университет "Неофит Рилски" получиха е за тяхната изключителна публикация на тема  "Входящият туристопоток в Турция и влиянието му върху входящите туристопотоци в средиземноморските и черноморски страни". Наградата беше връчена от проф. Улрике Гретцел от Университета на Южна Калифорния.