Ръководството на Студентския съвет на ЮЗУ "Неофит Рилски" присъства на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в България, което се проведе в рамките на два дни в Свищов. Домакин на срещата, в която участваха студенти от 18 висши училища в страната, бе Стопанската академия "Димитър А. Ценов".

По време на форума председателите на НПСС и на Контролния съвет изнесоха годишни доклади за 2018 г., а членовете на Общото събрание представиха предстоящи инициативи на висшите училища. Обсъден и приет бе годишният план за дейността на НПСС за 2019 г., както и проектобюджета за настоящата година.