Библиотеката в Югозападния университет "Неофит Рилски" получи като дарение лимитирано издание на руски език в 200 тома. Книгите ще бъдат съхранявани в библиотеката на Филологическия факултет, където ще са от полза за всички изучаващи славянски езици.

Дарението направиха Елена Китекова - филолог и преводач, и информационният сайт "Инфомрежа".Връзката между университета и дарителя направи докторантът във Филологическия факултет Александра Димитрова Клечорова - репортер в медията. Тя се свързва с дарителя госпожа Китекова по случай кампанията за възстановяване на библиотечния фонд в село Скребатно. Една част от книгите си Елена Китекова дарява в селото, а другата по предложение на Александра - в ЮЗУ "Неофит Рилски".

В 200-томното издание на руски се съдържа цялата световна литературна класика, включително и превод на романа "Под игото". Изданието е уникално с това, че е изключително рядко и не са известни други частни лица, които да го притежават. Югозападният университет "Неофит Рилски" е единствената образователна институция в Благоевградска област, която е горд притежател на ценната книжнина.