Предстои обявяването на схема за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на МСП по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Повече информация ще намерите тук.