Екипът на Центъра за древни европейски и източносредиземноморски култури към ЮЗУ "Неофит Рилски" проведе проучване на честването на св. Христофор на Ляски връх. Празникът е изключително интересен от научна гледна точка, защото се наблюдава многопластова култова приемственост. В рамките на проучването проф. д.н. Васил Марков, д-р Димитрия Спасова и д-р Антон Генов,  преподаватели в Катедрата по културология, документираха по-голямата част от изпълняваните обреди и съпътстващиият ги песенен фолклор. Заснето бе жертвоприношението на черен овен, извършвано по време на изгрева на слънцето, черковната литургия, обредното хоро около скалния отвор и иконата на св. Христофор в най-високата част на Лясковския връх, повдигането на тежък камък в местността Въпата и т.н.

Проучването е осъществено по проект "Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион. III-ти етап, 2018" и е посветено на Европейската година на културното наследство.