По инициатива на Югозападния университет "Неофит Рилски" на 22 юли 2019 г. в Министерство на образованието и науката се състоя среща между министрите на образованието и науката на Република България - г-н Красимир Вълчев и Киргизката Република - г-жа Гулмира Кудайбердиевa. На срещата от страна на ЮЗУ "Неофит Рилски" присъстваха ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков, ръководителят на отдел "Научни проекти" проф. д-р Петър Миланов, доц. д-р Преслав Димитров - декан на Стопанския факултет и ръководител на проекта "LMPT", доц. д-р Николай Марин - зам.-декан на Правно-историческия факултет и член на екипа за изпълнение на проекта "LMPT", както и доц. д-р Мариана Ушева - член на екипа за изпълнение на проекта "LMPT" и осигуряваща превода по време на срещата.

Представителите на институциите обсъдиха възможността и подготовката на двустранно споразумение за размяна на студенти, докторанти и учени и възможността за взаимно признаване на дипломи. Срещата бе проведена по искане на киргизката страна въз основа на подготвените споразумения за двойни дипломи по бакалавърски и магистърски програми в сферата на устойчивия туризъм и устойчивото управление на туризма между ЮЗУ "Неофит Рилски" и трите киргизки университета: Университета "АДАМ",  Киргизкия икономически университет на името на Муса Рускилбеков и с Исикулския държавен университет на името на К. Тинистанов, Киргизстан. Очакваният обмен на студенти въз основа на тези споразумения е в резултат на ръководения от ЮЗУ "Неофит Рилски" проект "Бакалаври и Магистри - професионалисти при отвореното и дистанционно обучение за развитието на устойчив туризъм в Китай, Виетнам и Киргизстан" (Проект "LMPT"), Проектен номер: 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP, съфинансиран по Програма "Еразъм +" на ЕС.

Срещата на двамата министри бе последвана от работна среща с участието на заместник-министъра Петър Николов и изпълнителния директор на ЦРЧР Петьо Кънев, както и представители на българските институции, имащи отношение към процеса на обмен на студенти и признаване на дипломите в сферата на висшето образование. От страна на българското Министерство на образованието и науката бе декларирана готовност за съдействие за подготовката на исканата двустранната спогодба с Киргизката република, като бе отбелязано, че преговорният процес ще бъде осъществен между външните министерства на двете страни. Изразена бе и подкрепа на изпълнението на подготвените споразумения за двойни дипломи между ЮЗУ "Неофит Рилски" и трите киргизки университета, партньори по проект "LMPT".