На тържествена церемония в Аулата на Югозападния университет "Неофит Рилски" 144-ма бакалаври и магистри от Филологическия факултет получиха дипломите си за завършено висше образование.

Деканът на факултета проф. д-р Магдалена Панайотова откри тържеството и поздрави абсолвентите завършващи специалностите Английска филология", "Българска филология", "Славянска филология", "Приложна лингвистика", "Чужд език и етнология", "Педагогика на обучението по български език и по чужд език", "Балканистика", "Филологически аспекти на работата в медиите", "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение", "Превод и съвременна англоезична литература", "Английски език и етнология", "Език и лингвистика в глобалния свят", "Българският език като чужд" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа". Тя им пожела щастие, късмет и професионални успехи. Проф. Панайотова призова дипломантите да бъдат достойни за времето си, за специалността и университета си.

Поздрав  за успешното дипломиране от свое име и от името на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д-р Борислав Юруков отправи зам.-ректорът проф. д-р Антони Стоилов. Той връчи дипломите и плакетите на отличните студенти. С успех 6.00 от семестриалните и държавните изпити се дипломираха Александра Клечорова, завършваща специалност "Българска филология" и Димитър Нурков, завършващ специалност "Английска филология". Сред отличниците, които получиха плакет на университета са и Райна Нешева, Кристина Петрова, Павлина Милушева, Диана Стоименова, Беатрис Тодорова и др.

Дипломите на абсолвентите от випуск 2017 връчиха деканът на Филологическия факултет - проф. д-р Магдалена Панайотова и нейните заместници - доц. д-р Антоанета Михайлова и доц. д-р Борислав Попов.

По време на церемонията  студенти от специалност "Съвременна хореография" с ръководител проф. д.изк. Анелия Янева изпълниха четири танца, с които поздравиха дипломантите и техните родители. Музикален поздрав към гостите отправиха Ванина Калапсъзова и Мария Божинова от вокално студио "Сгушена звездица", гр. Петрич с вокален педагог Таня Тотева.