Изложба по случай 40 години от създаването на Югозападния университет "Неофит Рилски" и катедра "Изобразително изкуство" бе открита в Градската художествена галерия в Благоевград. 35 бивши и настоящи преподаватели от катедрата по Изобразително изкуство към ЮЗУ "Неофит Рилски" представиха 70 творби в различни стилове - живопис, графика, приложно изкуство, малка пластика и други. Сред авторите са проф. Георги Драчев, проф. д-р Емил Куков, доц. Атанас Дафинов, доц. Ралица Игнатова, доц. Христо Шапкаров, доц. Димитър Костадинов, доц. д-р Здравка Лисийска, ас. Анна Покровнишка, ас. Мария Онтева и др.

Експозицията ще остане в Градската художествена галерия до края на месец септември.

Снимки...