Кръглата маса на тема "Европейските ценности и тяхното популяризиране" се състоя днес в Учебен корпус 1 под ръководството на доц. д-р Славянка Ангелова и гл. ас. д-р Любомира Христова. В академичната трибуна се включиха активно студенти и докторанти от специалност "Връзки с обществеността".

Как се разбират европейските ценности от младите хора? Защо нараства евроскептицизмът? Какъв е научният инструментариум за неговото изследване и възможно ли е ограничаването му? Кой е пътят за стимулиране на гражданското участие в политическия процес? Това бяха част от основните въпроси, които PR студентите дебатираха с експертите от Българската академия на науките, Сдружението "Международни инициативи за сътрудничество" и доброволци в рамките на програма "Еразъм+".

Във фокуса на дискусията участниците поставиха акцент върху ролята на гражданските дебати и информационните кампании за утвърждаване на общите ценности на европейските граждани. Гл. ас. д-р Люба Спасова (БАН) активизира интереса на студентите с коментар на актуални резултати от международно изследване чрез онлайн анкета в рамките на проекта Imagine Europe. При дискусията на резултатите от допитването се очерта и значението на високия образователен ценз при младите хора за изразяване на аргументирано мнение относно ценностите на ЕС. Студентите затвърдиха ролята на PR специалистите за постигане на информирана гражданска позиция по значими европейски теми. Г-н Давид Райгал (МИС) впечатли младите изследователи на обществените комуникации с представяне на разнообразни възможности за студентски обмен в рамките на ЕС и участие в международни проекти с целева група младите хора.  Г-жа Райна Белчева анонсира атрактивна видеокнига, която е налична в социалните медии. Нейната идея е да се популяризират вдъхновяващи истории на отделни личности, които са постигнали мечтите си благодарение на Европейския съюз.

Участниците в кръглата маса обединиха мнението си около идеята за по-активно участие на студентската младеж в европейски програми за обмяна на опит, знания и себеусъвършенстване в професионалната и личната сфера и очертаха планове за бъдещо взаимно сътрудничество.