На 23 април 2018 г. студенти от II, III и IV курс, специалност "Медицинска химия", заедно с преподавателите гл. ас. д-р Радослав Чайров, гл. ас. д-р Мая Чочкова, гл. ас. д-р Петранка Петрова и представители на Центъра за кариерно развитие, посетиха завода на "Актавис" в гр. Дупница, водеща световна фармацевтична компания и един от най-големите работодатели в България.

Целта на посещението беше студентите да се запознаят с условията на работа и възможностите за включване в традиционната стажантска програма на завода.

Йорданка Велева - мениджър "Обучение и развитие", възпитаник на ЮЗУ "Неофит Рилски", представи  компанията,  цялостния процес на организация на работата и кариерните възможности, които предлага заводът. Особено детайлно беще представена и стажантската програма на "Актавис" за 2018 година, документи за която се подават до 20.05.2018 г. Стажовете са целогодишни, платени, в различни направления и  продължителност.

В рамките на посещението на студентите беше осигурен достъп до част от лабораториите и производствените зони, а важната за тях информация беше представена от Зорница Ковачка - мениджър лаборатория "Контрол на стандарти", Пламен Агонцев - гл. експерт "Производствени обучения - опаковка" и Станимира Димитрова - специалист "Производствени обучения", която след стажантска програма в направление "Човешки ресурси" успешно се реализира в завода.

Част от студентите изявиха желание за включване в стажантската програма и споделиха своите впечатления:

"След посещението ни в "Актавис" събрахме позитивни впечатления от служителите и самите условия. Намираме работната среда за мотивираща и изключително приятна. Забелязахме строгата организираност, подреденост и екипната работа, които вярваме, че са от голямо знчение за успеха на фирмата. Надяваме се някой ден да бъдем част от този екип." - Кристина Георгиева и Мария Фаразова, студенти от II курс, специалност "Медицинска химия", ЮЗУ "Неофит Рилски".