Преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" участваха в XXI Международна славистична конференция POLYSLAV (http://www.polyslav-as.org/), която се проведе в Университета в Нови Сад, Сърбия.

Проф. д-р Лилия Илиева, доц. д-р Лъчезар Перчеклийски, доц. д-р Борислав Попов и доц. д-р Радослав Цонев бяха единствените представители от България, които участваха в международния форум, организиран от Асоциацията на славистите POLYSLAV. Сред участниците бяха учени от различни европейски страни и изследователи слависти от Япония.

Доц. Перчеклийски представи доклад на тема "Южнославянски сборник от началото на XVIII век, свързан с Арсений IV Шакабенте - патриарх на сърби, българи, далматинци, босненци и целия Илирик", доц. Попов участва с доклад на тема "Мифолингвистика и её методы в приложении к материалу из славянских языков. Докладът на доц. Цонев бе на тема "Български мотиви на далматински диалект и в латински превод". За доц. д-р Лъчезар Перчеклийски (Цюрих 2012) и доц. д-р Радослав Цонев (Киев 2013), които от няколко години са членове на Международната славистична асоциация POLYSLAV, това е второ участие в престижния форум.

Изследванията на българските езиковеди предизвикаха интерес и положителни отзиви сред участниците в конференцията и популяризираха научната работа на преподавателите от Филологическия факултет в областта на българското и славянското езикознание. С организаторите беше обсъдена реалната възможност конференцията през по-следващата година да бъде проведена за първи път в България, а домакин да бъде Филологическият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски".

Научното събитие се провежда на различни места от 1997 година (домакини са били градовете Варшава (Полша), Прага (Чехия), Бергамо (Италия), Берлин (Германия), Цюрих (Швейцария), Киев (Украйна), Будапеща (Унгария), Москва (Русия) и т.н.). Форумът представлява среща на учени от различни страни, които се занимават с изучаване, преподаване, разпространение и пропагандиране на славянските езици и достиженията в областта на лингвистиката. Сборниците от конференциите се индексират в авторитетната платформа за научни данни Web of Science.

Снимки...