Проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски, ръководител на Катедрата по литература към Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", е тазгодишният носител на национална награда за литературна критика на името на Иван Мешеков и Иван Радославов.

Единствената национална награда за литературна критика бе връчена за 13-и път в Златарица, родното място на двамата литературоведи.

Отличието се присъжда на всеки две години от 1992 г. насам за научен принос и популяризиране на българската литература и литературна критика.