Д-р Иван Добринов, психиатър в Държавната психиатрична болница - град Раднево и г-жа Яна Христова, психолог и фамилен психотерапевт бяха гости на Югозападния университет "Неофит Рилски". Пред студенти, докторанти преподаватели и гости, те изнесоха лекции на теми "Разстройства поради употребата на психоактивни вещества" и "Зависимости в семейството"

Д-р Иван Добринов разясни пред аудиторията етапите в развитието на зависимост и зависимо поведение, спецификата в действието на различните психоактивни субстанции върху физическото и психическо здраве на човека  като представи и случаи от своята практика.

Г-жа Яна Христова разгледа тежката дисфункционалност в семействата, в които има зависимо дете, партньор, родител. Акцентира върху сходните характеристики на зависимостта и съзависимостта, която развиват членовете на семействата, поразени от този проблем.

Срещата бе съпроводена от демонстрация, в която се  включиха студенти, гости и преподаватели. Интерактивно се онагледи моделът на развитие на зависимост и терапевтичните стратегии за работа със зависимите лица и техните близки, за да бъде постигната трайна позитивна промяна в тяхното поведение.  Срещата бе организирана по покана на  Катедрата по психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" със съдействието на Студентския съвет.