Информационна среща за представяне на стипендиите по програма " Фулбрайт" към Българо-американската комисия за образователен обмен се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски". Срещата бе открита от заместник-ректора на университета проф. д-р Георги Апостолов.

Възможностите за обучение, изследователска и преподавателска дейност в Съединените американски щати по програма "Фулбрайт" представи координаторът за български стипендианти г-жа Мария Костова.

Тя запозна преподавателите, студентите и докторантите с видовете стипендии, които комисията предоставя, с изискванията за участие в конкурсите, както и със сроковете за кандидатстване.

На срещата присъстваха още г-жа Анджела Родел - изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен и г-жа Рада Кънева - програмен координатор за стипендиите от САЩ.

Срещата бе организирана от отдел "Международни образователни програми и сътрудничество" към ЮЗУ "Неофит Рилски".

Комисия "Фулбрайт" предоставя стипендии на български студенти (след бакалавърска степен), университетски преподаватели, учени, представители на неправителствени организации и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ. Стипендиантите се номинират след конкурс, който се обявява официално за всяка академична година. Крайният срок за кандидатстване за стипендии "Фулбрайт" през учебната 2020-2021 г. е 25 април 2019 г.

Информация и формуляри за кандидатстване ще откриете на адрес: www.fulbright.bg