Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на международна научна конференция на тема "Изтокът - далечен и близък", организирана от Филологическия факултет и Института "Конфуций" - София.
Научният форум бе открит от декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова. Тя отбеляза, че това е третата международна конференция, която факултетът организира от началото на академичната година.
"Идеята за организирането на тази конференция започна покрай създаването на стая "Конфуций" в Югозападния университет "Неофит Рилски". Конференцията е интердисциплинарна, защото обединява културолози, политолози, философи, филолози и изкуствоведи", отбеляза проф. Панайотова.
Международният научен форум се проведе в 3 секции, в които доклади представиха учени от 9 държави, сред които Германия, Армения, Китай, Израел, Русия, Италия и др. Участие взеха и преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски", СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ПУ "Паисий Хилендарски", Нов български университет, Българската академия на науките и УНСС.
Представените доклади, отговарящи на научните изисквания, ще бъдат публикувани в рецензирано списание.