Посланикът на Япония в България Негово Превъзходителство г-н Шиничи Яманака посети Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Той се срещна с ректора на университета доц. д-р Борислав Юруков и зам.-ректорите проф. д-р Антони Стоилов и проф. д-р Георги Апостолов.

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на научните изследвания и обмена на студенти между университети в Япония и Югозападния университет "Неофит Рилски", както и посредническата роля на Н. Пр. г-н Шиничи Яманака в това отношение.

Н. Пр г-н Шиничи Яманака беше впечатлен от броя на студентите в ЮЗУ "Неофит Рилски", от професионалните направления, по които те се обучават и от материалната база за обучение, отдих и спорт, която предлага университетът. Той бе впечатлен и от факта, че в университета четвърта година се обучават студенти от Япония.

Посланикът се срещна с г-ца Йоко Тамура - една от японските студентки в университета, която втора година по собствена инициатива води курс по японски език на студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски", които проявяват интерес към този рядък език. Тъй като интересът към японския език е сериозен на срещата бе обсъдена възможността за изучаване на японския език като университетска специалност. Бе заявена готовността на Филологическия факултет да организира обучение по специалността "Български език и японски език" в близките една-две години. На тази основа двете страни изразиха надежда бъдещото сътрудничество да доведе до разкриване на културен център на Япония в Югозападния университет. В университета вече е разкрит такъв културен център на Китай - друга водеща в културно отношение страна от Изтока.