В Университетския център "Бачиново" се проведе национална конференция на тема  "Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в България", на която Югозападният университет бе  домакин и  съорганизатор,  заедно с Висшия адвокатски съвет, Сдружението "Адвокати за правна култура и  европейско  сътрудничество" - Благоевград, Националната асоциация на  медиаторите и други  заинтересувани  организации и институции.

В конференцията взеха  участие министърът на правосъдието Цецка  Цачева, председателят на Висшия  адвокатски  съвет  Ралица  Негенцова,  представители  на  Върховния административен съд, съдии, прокурори, адвокати, медиатори, представители на академичния сектор, неправителствени организации, студенти  и  други.  Гост  бе  г-жа  Мария Оливейра - експерт  към  Съвета  на  Европа  по  проблемите на  медиацията. Участниците  бяха  приветствани   от  зам.-ректора на университета проф.  д-р Георги  Апостолов.

На конференцията  бяха  обсъдени актуалното състояние на  медиацията  в България и възможностите за законодателни промени с цел подобряване  работата на съдебната система чрез по-широкото й приложение. Представени бяха и перспективите за развитие на наказателния процес в България с оглед акцентиране и върху нуждите на пострадалите от престъпления, чрез прилагане на методите на възстановителното правосъдие.  Изследвани  бяха опита и решенията във  водещите в областта европейски държави. Резултат от конференцията е Заключителен  документ, който  ще бъде  изпратен  до  всички институции, ангажирани с  нейното  развитие.