В Югозападния университет "Неофит Рилски" бе отбелязана 25-годишнината от създаването на специалност "Философия". Празникът започна с изложба "Философията в идеи и образи", която бе открита от декана на Философския факултет проф. д-р Борис Манов. Изложбата бе подготвена от студенти от специалностите "Философия", "Филмова и телевизионна режисура", "Филмово и телевизионно операторство" и "Филмов и телевизионен монтаж".

Програмата продължи с научна конференция на тема "Ролята на философските изследвания в университетското образование, която бе по повод четвъртвековния юбилей на специалност "Философия" и 10-годишнината на Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Приветствия за празника отправиха деканът на факултета проф. д-р Борис Манов, зам.-деканът на факултета проф. д.н. Валентина Миленкова, ръководителят на катедра "Философия" доц. д-р Георги Донев, проф. дфн Валентин Канавров и гл. ас. д-р Силвия Кръстева.

По време на конференцията бяха връчени и сертификатите на лауреатите от олимпиадата по философия - Елизабет Начева и Лора Георгиева, които прочетоха своите есета.

Гости на събитието бяха доц. д-р Иван Колев от СУ "Св. Климент Охридски", доц. д-р Кристиян Енчев от ИИОЗ на БАН, доц. д-р Стоян Везенков - декан на Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", ръководители на катедри от Философския факултет, преподаватели, студенти, ученици от 11-и и 12-и клас от ПГ "Христо Ботев", гр. Дупница.

За всички гости на празника второкурсниците от специалност "Философия" бяха подготвили торта.

Програмата продължи с представяне на научната дейност на Центъра за немски идеализъм и продукцията на катедра "Философия. Беше представен 31 и 32 брой на вестник "Аргумент". Бе проведена и научна сесия "Метафизически трансцендентализаци" с доклади на доц. д-р Кристиян Енчев - "Форма, фигура, метаморфоза" и докторант Иво Минков - "Изтезанието на духа и принизяването му до степен на машина" и др.

Организаторите изненадаха гостите със забавна игра "Стани богат" за философи, в която студенти и ученици имаха възможност да спечелят книги и списания с философска тематика. Празникът приключи с дискусия на тема "Философията в идеи и образи".

Снимки от събитиеот...