Денят на PR студента бе отбелязан в Югозападния университет "Неофит Рилски". Събитието се проведе под мотото "Един PRиказен ден".

Програмата стартира с интерактивен тренинг воден от София Лятева - PR мениджър в технологична компания. Дискусията по темата "Брандиране на общности - катализатор за нови PR възможности" даде нов поглед върху така актуалното управление на брандове. Студентите получиха полезни практическите насоки за управлението на корпоративната култура и развитието на репутацията на работодателския бранд.

Във втория научнопрактически панел, свързан с предизвикателствата на вътрешните комуникации, PR специалистът Силвия Александрова представи съвременни онлайн техники за комуникация с вътрешните и външните публики на една организация, и ги демонстрира на практика.

Особен заряд на специалното събитие донесе играта на дартс, в която студенти от различни курсове, разделени в четири отбора, отговаряха на теоретични въпроси от различни учебни дисциплини. След оспорвана надпревара и допълнително съревнование, в което трябваше да изведат новите компетентности и изисквания към PR специалистите, победителите получиха специални награди.

Събитието завърши със стихотворението "Рецепта за успешен PR", написано от четвъртокурсничката Елвира Далакова, в което в забавен тон бе обобщила изучаваните дисциплините и присъщите на успешния PR умения.

Студентите показаха на практика уменията си да организират специално събитие, а неформалната и приятелска обстановка даде възможност за сплотяване на PR общността в университета. Особено ценно бе наученото от гост-лекторите, които споделиха своята рецепта за успех и доказаха за пореден път, че преминалите школата на катедра "Връзки с обществеността" намират своя успешен професионален път.

PRиказният ден бе организиран от студентите от IV курс на специалност "Връзки с обществеността", с подкрепата на техните преподаватели.

Датата на събитието не бе избрана случайно - през месец ноември преди точно 21 години бе създадена специалност "Връзки с обществеността" в Югозападния университет "Неофит Рилски", която през последните години е в Топ 3 на най-желаните специалности.