215 бакалаври и магистри, възпитаници на Философския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" получиха дипломите си за висше образование. На тържествената церемония днес бяха отличени и 18-те абсолвенти с най-висок успех.

Деканът на Философския факултет проф. д-р Борис Манов откри тържеството и поздрави абсолвентите, завършващи специалноститe "Философия", "Социология", "Психология" и "Политология".

"В живота на всеки човек има събития от съдбоносно значение. Днешният ден, скъпи млади хора, отбелязва едно такова събитие във вашия живот. Вие се сбогувате със своя "духовен дом" - Югозападния университет "Неофит Рилски" и своето "духовно семейство" - общността на Философския факултет, за да тръгнете по свой собствен път - пътят на професионалната и личностната ви реализация", с тези думи се обърна към абсолвентите проф. д-р Борис Манов.

"Бъдете смели в мечтите си, неуморни и неотстъпчиви в желанието и в действията си да ги постигате", пожела на абсолвентите деканът на Философския факултет проф. Манов.

Приветствие към дипломантите от името на ректора - доц. д-р Борислав Юруков, произнесе зам.-ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Антони Стоилов.

"Вие сте хората, които ще трябва да изграждате нашата любима България, вие сте хората, които трябва да следвате стъпките и заветите на Апостола - да изградите "чиста и свята република". Помнете занапред, че с бъдещите си действия вие ще представяте не само себе си, ще представяте всички онези колеги, с които заедно сте учили и сте постигнали тези незабравими мигове, ще представяте своите преподаватели, ще представяте институцията - Югозападен университет "Неофит Рилски" и не на последно място - семействата, които са ви изградили такива, каквито сте в момента", каза проф. д-р Антони Стоилов.

Слово от името на абсолвентите произнесе Христина Христова, завършваща специалност "Психология".

"За нас обучението в Югозападния университет "Неофит Рилски" е свързано с един от най-хубавите етапи в нашия живот. Точно тук ние намерихме приятели, научихме много, разбрахме нещо ново за себе си. Несъмнено след предадения ни теоретичен и практически опит, днес след четири години безспирен труд, всеки от нас може да определи себе си като изграден специалист - знаещ и можещ", каза Христина Христова.

Дипломите на отличените с плакет абсолвенти връчи зам.-ректорът проф. д-р Антони Стоилов. С най-висок успех - 5.95 се дипломираха Христина Христов и Георги Велинов, завършващи специалност "Психология". Сред отличниците, които получиха плакет са и Яна Сотирова, Роксана Панкова, Антоанета Йовкова, Стефани Стоицова и Петя Петрова.

Специален музикален поздрав към абсолвентите отправиха Кристина Атанасова от ансамбъл "Пиринче" и Александрина Механджийска.

Специални гости на тържествената церемония бяха проф. д-р Емилия Занкина - зам.-ректор на АУБГ, проф. д-р Магдалена Панайотова - декан на Филологическия факултет, проф. д-р Емил Куков - зам.-декан на Факултета по изкуствата, г-н Александър Балев - директор на дирекция "Социално подпомагане" - Благоевград, г-жа Емилия Халилова - началник отдел "Хора с увреждания и социални услуги" - Благоевград и г-жа Любка Костадинова - секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора - Благоевград.

Снимки...