News

06.12.2016
competition for young scientists
Наградата е учредена по идея на проф. Андраш Инотай, почетен президент на Института и се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Ханс Зайдел“ - България.
 
06.12.2016
Student Holiday Jobs in Germany
Крайният срок за подаване на документи е 23 януари 2017 година. Документите се приемат в Дирекция „Бюро по труда „ – Благоевград (партер).
 
01.12.2016
Schoolbook
В авторския колектив участват още д-р Мария Кавданска - Технически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", гл. ас. инж. Владимир Петров - СУ "Св. Климент Охридски", доц. д-р Нели Димитрова - Шуменски университет, Магдалена Делинешева - Джуниър Ачийвмънт България, Детелина Арнаудова - 19- СУ "Елин Пелин", София.
 
30.11.2016
Levon Hampartzoumian lecture to students at Southwestern University "Neophyte Rilski"
Левон Хампарцумян отговори на множество въпроси от страна на студентите за възможностите им за реализация и за състоянието на икономиката в момента.
 
29.11.2016
Round Table in Philology Faculty
Кръглата маса завърши с оживена дискусия по поставените проблеми, като участниците изразиха надеждата си тази среща да не бъде последна.
 
23.11.2016
Scholarship of European Union
От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 г. по проект "Студентски стипендии - фаза 1".
 
21.11.2016
Award for Lector
Представените от ас. Безинска карти впечатлиха журито с оригинален подход при изобразяване на някои морфометрични характеристики на водосборните басейни и добре издържано картографско оформление.
 
21.11.2016
Publication of scientists from the Faculty of Economics
Отличената публикация е подготвена от научен екип в състав: доц. д-р Преслав Димитров, доц. д-р Мария Станкова, ас. д-р Иванка Въсенска и д-р Димитрия Узунова.