Югозападен университет "Неофит Рилски" обявява прием за свободни места по специалности.
Тел. за контакти: +359 73 588 546

News

21.07.2017
PHD International summer school
Лятното училище даде възможност на докторантите от Югозападния университет „Неофит Рилски“ да обменят опит и идеи със свои колеги от други страни.
 
11.07.2017
International Youth Festival of Arts - Muses 2017
Студенти от специалност „Съвременна хореография“, под ръководството на проф. д. изк. Анелия Янева, представиха отлично Югозападния университет „Неофит Рилски“ на Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите – 2017“, който се проведе в Созопол.
 
11.07.2017
Summer School of Corpus Linguistics
Обучението се проведе в рамките на четири дни.
 
10.07.2017
First Ranking
Второто класиране ще бъде обявено на 17 юли 2017 г. За допълнителна информация кандидат-студентите могат да се обадят на тел. 073 58 85 46.
 
06.07.2017
South-West University prolongs the admission for student applications
Поради постъпили многобройни запитвания ЮЗУ „Неофит Рилски“ уведомява кандидат-студентите, пропуснали срока за подаване на кандидатстудентски документи за обучение по предлаганите от университета специалности, че документи ще се приемат и в четвъртък и петък (6 и 7 юли 2017 г.) до 17:30 часа в Учебен корпус № 1 на университета (зала 1102А). За повече информация телефон 073 58 85 46.
 
03.07.2017
International recognition as a lecturer at South-West University "Neofit Rilski"
Преподавателката в Катедрата по германистика и романистика към Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – д-р Зарина Маркова беше удостоена с Международната награда за 2016 година на Федерацията на асоциациите на преподавателите по езици - Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV) – http://fiplv.com.
 
01.07.2017
Information for students from the Faculty of Economics
От 01.07.2017 година започва преместването на Стопанския факултет от УК-3 в УК-8, който се намира на ул. "Иван Михайлов" 60 (сградата на бившия Механотехникум).
 
26.06.2017
Students from South-West University "Neofit Rilski" at the prizes in the national competition "Holders of the Education 2017"
Студенти от Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха отличени в националния конкурс „Носители на просветата 2017“, организиран за пета поредна година от Националното представителство на студентските съвети.