Югозападен университет "Неофит Рилски" обявява прием за свободни места по специалности след завършено средно образование.
Телефон за контакти: +359 73 588 546

News

13.10.2017
Documentary on a Book by our Professor
Работата по документалния филм е свързана и с предстоящата 140-годишнина от рождението на Яворов.
 
11.10.2017
Our lecturer presented Bulgaria at an international symposium in Poland
В Зеленогорския университет, Полша, в рамките на международен симпозиум бе представена полската антология на европейската поезия „The tree of peace turn green”, в която участват шейсет поети от 23 държави.
 
10.10.2017
Lecturers from the Department of Cultural Study explored megalithic sanctuaries
Проучванията се осъществяват по проекта на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури – „Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион“, финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 
10.10.2017
The World Festival of young people and students in Sochi
Дмитро Труфкин, студент в четвърти курс, специалност "Изпълнителско изкуство" ще представи Югозападния университет в Световния фестивал на младежите и студентите, който ще се проведе от 14 до 22 октомври 2017 г. в Сочи, Русия.
 
09.10.2017
Prof Florentina Badalanova-Geller presented her new book
Гости на премиерата бяха деканът на факултета - проф. Магдалена Панайотова, проф. Цветан Ракьовски - ръководител на Катедрата по литература, проф. Стилиян Стоянов, доц. Лъчезар Перчеклийски - ръководител на Катедрата по български език.
 
09.10.2017
Lecturers from the Department of Culture and the Department of History took part in the prestigious SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS ON BLACK SEA ANTIQUITIES
В град Констанца, Румъния се проведе VI международен конгрес за Черноморски древности (SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS ON BLACK SEA ANTIQUITIES The Greeks and Romans in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco: Roman World (7th c BC:5th c AD): 20Years On (1997:2017).
 
05.10.2017
Article in the skopus of professors from the Department of Sociology
KNOWLEDGE SOCIETY AND DIGITAL MEDIA LITERACY: FOUNDATIONS FOR SOCIAL INCLUSION AND REALIZATION IN BULGARIAN CONTEXT
 
05.10.2017
Assoc. Prof. Dr. Antoaneta Nikolova received an honorary diploma and a bronze statuette of Marie Sklodowska-Curie
Antoaneta Nikolova was the Bulgarian representative of the researchers funded by the Program within its 20-years existence.