От 01-07-2016 започва инвентаризация на Университетската библиотека поради тази причина обслужването на читатели ще бъде прекратено. Във връзка с това молим читателите (студенти, служители, преподаватели и др.), които дължат книги, да ги върнат незабавно!

News

23.06.2016
BIOMATH 2016
За втора поредна година Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин и съорганизатор на престижната международна конференция по математически методи и моделиране в различни области на биологията и други приложни науки "BIOMATH 2016", която се проведе в Университетския център "Бачиново".
 
21.06.2016
Ranking for European Scholarships
Днес беше публикувано класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2015/2016 година в интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.
 
21.06.2016
Acting - Graduation Performances
Класът по актьорско майсторство на проф. Венцеслав Кисьов, с ръководители доц. Недялко Делчев и гл. ас. док. Милена Анева представя дипломни спектакли.
 
17.06.2016
Scientific Forum "Cultural Heritage and Modernity"
Четвъртокурсниците от специалност "История" Кристиян Ковачев и Александър Дончев представиха Югозападния университет "Неофит Рилски" в студентските и докторантски четения "Културно-историческо наследство и съвремие", организирани от Катедрата по етнология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
 
17.06.2016
Cooperation with the University of Novi Sad
Международната научна конференция ITRO 2016 (INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION
 
17.06.2016
Our Students with Dance Performance at BAS
Спектакълът, организиран по покана на Института за изследване на изкуствата в София и осъществен по проект на НИР към ЮЗУ „Неофит Рилски“, премина под надслов „Час за изкуство“ – Art Hour.
 
15.06.2016
Distinction of the best reports on PhD Scientific Session of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Distinction of the best reports on PhD Scientific Session of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences
 
15.06.2016
Seventh Bulgarian Peptide Symposium
Доклади и изследвания представиха над 70 учени от Белгия, Гърция, Полша, както и български учени, докторанти и дипломанти