Допълнителен прием след средно образование за попълване на незаетите планови места за учебната 2019/2020 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно за всички бивши и настоящи студенти!
От 29.07.2019 г. до 23.08.2019 г. преподавателите и служителите в Югозападния университет "Неофит Рилски" са в платен годишен отпуск.
Инспекторите от учебните отдели на факултетите ще бъдат дежурни за справки и издаване на документи на 07.08.2019 г. (сряда) и на 16.08.2019 г. (петък), във времето от 9.30 ч. до 12.00 ч., за всеки от дните.

News

26.07.2019
Ректорът на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевгра изрази становище за подкрепа на кандидатурата на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България
Ректорът на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съотвествие с чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт изрази становище за подкрепа на кандидатурата на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България
 
25.07.2019
Southwest University "Neofit Rilski" signed double diploma agreements with Kyrgyz universities
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се състоя церемония по подписване на споразумения за двойни дипломи по бакалавърски и магистърски програми в сферата на устойчивия туризъм и устойчивото управление на туризма с Университета „АДАМ“, с Киргизкия икономически университет на името на Муса Рускилбеков и с Исикулския държавен университет на името на К. Тинистанов, Киргизстан.
 
22.07.2019
The Ministry of Education and Science discussed the double diploma agreements between SWU "Neofit Rilski" and three Kyrgyz University
По инициатива на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на 22 юли 2019 г. в Министерство на образованието и науката се състоя среща между министрите на образованието и науката на Република България – г-н Красимир Вълчев и Киргизката Република – г-жа Гулмира Кудайбердиевa.
 
18.07.2019
Nomination procedure for the Dobri Chintulov Prize for Literature and Art and the "Dr. Ivan Seliminski" Award for 2019
Община Сливен разкрива процедура за номинация за наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов“ и наградата „Д-р Иван Селимински“ за 2019 г.
 
17.07.2019
Lecturers from the Department of Cultural Studies
Преподавателите от катедра „Културология“ към Факултета по изкуствата проф. д.н. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов и доц. д-р Алексей Гоцев от НАИМ при БАН осъществиха теренно проучване на мегалитни паметници на територията на Южна Рила.
 
11.07.2019
Students from South-West University "Neofit Rilski" with many awards from an international festival
За поредна година студентите от специалност „Съвременна хореография“, под ръководството на проф. д.изк. Анелия Янева, представиха отлично Югозападния университет "Неофит Рилски" на Международния младежки фестивал на изкуствата "Музите – 2019", който се проведе в Созопол.
 
28.06.2019
Ph.D. student of the Faculty of Philosophy published his first book
Докторантът по социална философия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ Николай Ценков издаде първата си книга. Печатното издание носи заглавието „Човекът, който продаде морето“ и включва дванадесет истории, случили се в различно време и на различно място. Голяма част от сюжетите са по действителни събития, разказани през гранични човешки ситуации.
 
27.06.2019
The Rector of SWU "Neofit Rilski" Prof. Dr. Borislav Yurukov and Bulgaria's Ombudsman Maya Manolova signed a cooperation agreement
Омбудсманът на България Мая Манолова бе на посещение в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Тя се срещна с ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков. Двамата подписаха споразумение за сътрудничество за организиране и провеждане на студентски стажове в институцията на обществения посредник.