Югозападен университет "Неофит Рилски" обявява прием за свободни места по специалности.
Тел. за контакти: +359 73 588 546

News

13.09.2017
Additional Admission in Three Medical Specialties
Продължава приемът на документи и за единични незаети места в отделни специалности. За повече информация: тел. +359 73 588 546.
 
13.09.2017
Training on a new master program - "Auto-technical expertise"
Срок на обучение: 1 година. Платено обучение.
 
12.09.2017
Visit of Deputy Minister of Justice Dr. Evgeni Stoyanov
Правно-историческият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе домакин на среща-дискусия, на която бе обсъден Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно отнето имущество.
 
12.09.2017
Scholarships from EVRIKA Foundation
Именни стипендии на фондация "Еврика" За петнадесета поредна година фондация "Еврика" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области
 
11.09.2017
New Academic Year
Ректорът на университета доц. д-р Борислав Юруков откри церемонията с думите: „Скъпи първокурсници, щастлив съм, че избрахте да станете част от нашето голямо академично семейство. Днес светът ви предлага множество алтернативи, за да продължите вашето образование. Това, че избрахте да следвате в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград е високо признание и отговорност за нас“. Той подчерта, че новите студенти прекрачват прага на университет с над 40-годишна история, който е завоювал своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа.
 
08.09.2017
Teacher of technology and entrepreneurship
Катедра "Технологично обучение и професионално образование" към Техническия факултет извършва прием по документи и организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество"
 
08.09.2017
Vocational training Teacher
Катедра "Технологично обучение и професионално образование" към Техническия факултет извършва прием по документи и организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по професионална подготовка"
 
23.08.2017
Admission to post-graduate professional qualification "Teacher of Mathematics"
Катедра "Математика" организира и провежда едногодишно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по Математика".