News

16.06.2017
The 7th International Conference of the Faculty of Mathematics and Physics
Приветствия към участниците отправи ректорът на Югозападния университет – доц. д-р Борислав Юруков, който подчерта важността на конференцията и отбеляза, че тазгодишното й издание е с много широко международно участие, което е гордост както за факултета, така и за университета.
 
14.06.2017
University Lectures study Megalithic Monuments in Northwestern Bulgaria
Скалните светилища в Северозападна България са важна част от картината на мегалитната култура на територията на България. Част от тях са социализирани и през последните години успешно се използват като ресурс за културен туризъм.
 
14.06.2017
Students from the Technical Faculty with two awards
Студентите се явиха в състезанието с тяхната студентска компания - "Еврика груп" и успяха в рамките на два месеца да проектират и изработят действащ прототип на животоспасяващ несесер за планинари и природолюбители.
 
14.06.2017
New Masters and PhD Programs at The Faculty Engineering
В резултат от проведени програмни акредитации през месец май 2017г. на професионалните направления в Техническия факултет, НАОА оцени по достойнство труда на академичния състав и постави високи оценки за предлаганите от факултета бакалавърски, магистърски и докторски програми.
 
26.05.2017
The Second PhD Student and Doctoral Session of the Technical Faculty
Форумът завърши с награждаване на изявените студенти, докторанти и преподаватели.
 
23.05.2017
New book with the participation of our lecturer
Изданието е налично и в ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ, БЕЗПЛАТНО, на следния адрес: http://www.izgrevat.com/page_399.html.
 
22.05.2017
Conference Consciousness: Within and beyond the limits of consciousness
Събитието бе организирано от Центъра по философия и психоанализа към Философския факултет на Югозападния университет.
 
19.05.2017
Public relations students took part in a scientific session for the final of the academic year
В центъра на дискусията бяха судентите от първи и втори курс на специалност „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет.