News

22.02.2019
With a presentation of medieval Chinese literature and "scarlet" letters of luck began China Spring Spring Festival in SWU "Neofit Rilski"
За поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе традиционният Китайски пролетен фестивал, организиран от Филологическия факултет. Гостите на тържеството бяха посрещнати с чай от Юмин, китайска доброволка и преподавател в Югозападния университет, и Донка Шикова, асистент по китайски език към Филологическия факултет.
 
21.02.2019
The University Library received a valuable donation
Библиотеката в Югозападния университет „Неофит Рилски“ получи като дарение лимитирано издание на руски език в 200 тома. Книгите ще бъдат съхранявани в библиотеката на Филологическия факултет, където ще са от полза за всички изучаващи славянски езици.
 
20.02.2019
Scholarships and fees are increasing
Промените ще влязат в сила от учебната 2019/2020 г.
 
20.02.2019
Representatives of the Student Council join the General Assembly of the NSSC
Ръководството на Студентския съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски” присъства на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в България
 
19.02.2019
Recording Studio
С водосвет днес официално бяха открити Филмовото и телевизионното студио и Звукозаписното студио в Югозападния университет „Неофит Рилски“, създадени по проект "Интегриране на историческите и археологическите ценности от българо-гръцкия трансграничен регион в една устойчива тематична туристическа дестинация" по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020.
 
12.02.2019
Student Research Program
Крайният срок за подаване на документите е 10.03.2019 г.
 
07.02.2019
Internship Program of the Supreme Judicial Council
Желаещите могат да подадат документи в Деловодството на Висшия съдебен съвет на ул „Екзарх Йосиф“ №12 или по електронен път на pkp@vss.justice.bg до 01.03.2019 г.
 
05.02.2019
PwC Bulgaria
"Най-важният урок" ще награди 11 амбициозни българи с едногодишни стипендии по 6000 лв.