News

29.11.2021
Order 2997 from 29-11-2021
III. Заповедта влиза в сила от 01.12.2021 година.
 
29.11.2021
Order № 263 of the Rector of SWU "Neofit Rilski" in connection with December 8 - Official holiday of Bulgarian students
Във връзка с 8 декември – Официален празник на българските студенти,
 
29.11.2021
45th anniversary of the Faculty of Pedagogy
Факултетът по педагогика към Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбеляза 45-годишнината от основаването си с международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“
 
25.11.2021
The Vice-Rector of SWU "Neofit Rilski" Assoc. Prof. Dr. Itska Derizhan was awarded the honorary title "Doctor Honoris Causa"
Казахският университет за международни отношения и световни езици „Абилайхан“ удостои заместник-ректора по образователните дейности на Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Ицка Дерижан с почетното звание „Доктор хонорис кауза“.
 
24.11.2021
Scientists from SWU "Neofit Rilski" and the Bulgarian Academy of Sciences conduct innovative research with robotic assistants in speech therapy practice
В рамките на три дни в Центъра по логопедия към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се провеждат иновативни научни изследвания за приложение на хуманоидни и полухуманоидни роботи в логопедичната практика при деца с комуникативни нарушения.
 
23.11.2021
Students and teachers discussed the meaning of language as a means of discrimination and symbolic power
Лекцията беше първа част от лекторията, посветена на темата за равнопоставеността на половете.
 
23.11.2021
SPEAR (2021-2024)
Равнoпоставеността между мъжете и жените е една от характеристиките на демокрацията и развитото модерно общество. Тя е и една от основните цели на Европейския съюз. За реализацията й са предвидени и развити различни проектни и финансови механизми.
 
22.11.2021
Ch. Assistant Professor Dr. Anna Andreeva gave an online lecture at the Cyprus University of Technology
Лекцията на д-р Андреева бе по покана на д-р Елиада Пампулу, преподавател по логопедия в Кипърския технологичен университет.