Идентификацията на писмените работи от редовната изпитна сесия ще се състои на 21 юни 2019 година (петък) от 9:00 до 12:00 ч. в зала 1102 на УК № 1.

News

17.06.2019
International Conference for Young Scientists
Конференцията бе открита от заместник-ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Георги Апостолов, който поднесе поздравителен адрес към младите учени от името на ректорското ръководство.
 
14.06.2019
Professor from South-West University is a co-author of a collective monograph, published by a world-famous publishing house
Проф. дн Добринка Пейчева, преподавател в катедра "Социология", е съавтор на глава от колективната монография "Communicating populism. Comparing Actor Реrceptions, Media Coverage and Effect on Citizens in Europe"
 
05.06.2019
Exhibition "The Muses of 13" was opened at SWU "Neofit Rilski"
Фотоизложба „Музите на 13“ бе представена днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“. В нея са включени 27 колажа от снимки, представящи най-внушителните моменти от изданията на Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите“ (ММФИ “Музите”). Автор на фотографиите е Венцислав Кръстев.
 
03.06.2019
International conference
Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на международна конференция на тема "Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средните градове: Европейската перспектива".
 
03.06.2019
A lecturer at the Sociology Department presented data from a survey
Ас. д-р Диляна Керанова от катедра „Социология“ представи данни от реализирано проучване сред студенти на тема: „Нагласи към тютюнопушенето и неговата превенция“.
 
03.06.2019
The 20th Student Competition for Modern Greek Translation in Bulgarian
За четвърта поредна година Ива Баракова и Марияна Ангелиева от специалност „Приложна лингвистика – английски и гръцки език“ получиха най-високи отличия в Националния студентски конкурс за превод от новогръцки на български език.
 
31.05.2019
Deputy Minister of Foreign Affairs Georg Georgiev presented to the students of SWU "Neofit Rilski" the contemporary dimensions of the Bulgarian foreign policy
Заместник-министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев бе гост на Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той бе посрещнат от декана на факултета проф. д-р Габриела Белова и заместник-декана доц. д-р Николай Марин.
 
31.05.2019
Student from SWU "Neofit Rilski" won second place in national competition
Четвъртокурсничката от специалност „Туризъм“ Христина Иванова спечели второ място в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика, който се проведе в рамките на Международното туристическо изложение „Културен туризъм 2019“ – Велико Търново. Христина Иванова бе отличена за разработката си на тема „България – туристическа дестинация за деца“.