News

16.01.2020
Graduation 2019 in the Faculty of Arts
160 бакалаври и магистри, възпитаници на Факултета по изкуствата на Югозападния университет „Неофит Рилски“, получиха дипломите си за висше образование.
 
15.01.2020
PR in Action brings together students in Public Relations
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе специално събитие под наслов „PR в действие“, организирано от четвъртокурсниците от специалност „Връзки с обществеността“. Основната цел на тиймбилдинга, който се осъществи в рамките на дисциплината „Събитиен мениджмънт“, бе опознаване и сплотяване на студентите от катедрата.
 
15.01.2020
Prof. Dr. Nikolina Kroteva delivered a public academic lecture
Доц. д-р Николина Кротева изнесе публична лекция по повод заемането на академичната длъжност „доцент“.
 
15.01.2020
State Archives expert - Blagoevgrad Desislava Georgieva successfully defended her dissertation
On January 15, 2020, the public defense of the thesis of Desislava Georgieva, PhD student in the Department of History of the Faculty of Law and History of South-West University "Neofit Rilski" was held.
 
14.01.2020
Lecturer at SWU "Neofit Rilski" is in a collective monograph published by Edward Elgar - London
The focus of this chapter is the historical development of the banking system of the Republic of Bulgaria following political transformation in 1989.
 
13.01.2020
Public Lecture
Лекцията е по повод заемането на академичната длъжност „доцент“.
 
20.12.2019
Exhibitions at our University
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес бяха представени две изложби – „Живопис“ на доц. д-р Диана Захариева и „Скулптура“ на доц. д-р Анна Покровнишка. Те са свързани с придобиването на академичната длъжност „доцент“ от
 
19.12.2019
New Vice Rectors
За образователните дейности в университета ще отговаря доц. д-р Ицка Дерижан, за научноизследователската дейност и докторантското обучение – доц. д-р Иванка Станкова, а за новия ресор „Информационно обслужване, медии и кариерно развитие“ – проф. д.изк. Йордан Гошев.