News

26.04.2017
Meeting with journalist Svetoslav Ivanov
Срещата бе организирана по инициатива на Студентско правителство и Студентски парламент към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 
24.04.2017
Field Research in the Municipality of Simitli
Проучванията се осъществяват по научноизследователски проект „Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион” II етап, 2017.
 
18.04.2017
Professor of Political Science at SWU "Neofit Rilski" took part in an International Conference in Serbia
Конференцията бе организирана от германската фондация „Ханс Зайдел“, Институтът за международна политика и икономика в Белград и Омбудсманът на Войводина. Форумът бе открит от заместник-министъра на труда и социалната политика на Сърбия и омбудсмана на автономната област.
 
18.04.2017
Publishing Prosveta Donated to the Faculty of Education Books
"Prosveta" publishing donated to the Faculty of Pedagogy over 80 textbooks and school appliances.
 
18.04.2017
Students of Specialty "Sociology" with Awards from National Competition
Студенти от специалност „Социология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ получиха високи отличия в национален конкурс за най-добра студентска разработка на тема „Младият предприемач в България и Европейския съюз“.
 
10.04.2017
Enlargement Of The Cooperation Under Erasmus+ Programme
Проф. Карима Селмауи се срещна със заместник-ректора проф. д-р Георги Апостолов, с началника на отдел „Международни програми и сътрудничество“ проф. д-р Добринка Георгиева, с декана на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова и със заместник-декана доц. д-р Николай Марин. Набелязани бяха много области от общ интерес и направления за разширяване на сътрудничеството.
 
10.04.2017
Exhibition of Rumen Deshev
Изложбата ще може да бъде разгледана в Градска художествена галерия до края на месец април.
 
07.04.2017
Prof Georgi Apostolov was Invited to Lead the International Expert Group
В екипа на проф. Апостолов участват още проф. д-р Джон Зай от Германия, д-р Педро Пабло Кардосо Кастро от Великобритания, както и представители на студентите и работодателите в Литва.