News

27.03.2020
Order 51
Удължавам срока на действие на Заповед № 41 от 15.03.2020 година до 12.04.2020 година.
 
23.03.2020
BlackBoard
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, обучението в ЮЗУ "Неофит Рилски" се осъществява дистанционно чрез платформата "BlackBoard" https://dlearning.swu.bg
 
15.03.2020
Ordinance 41/15.03.2020 reference to the complicated epidemic situation related to the spread of COVID-19
Class attendance at the South-West University "Neofit Rilski" shall be suspended until 29.03.2020. State and semester exams, thesis and dissertation public defences shall be deferred. Classes shall continue without attendance at the university and be organized online, through available e-learning platforms, with online contacts between lecturers and university students.
 
13.03.2020
Cancel of all events
Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и предотвратяване разпространението на коронавирус COVID-19 и обявеното извънредно положение в България, в ЮЗУ „Неофит Рилски“ се отменят учебните занятия за всички студенти и докторанти, отлагат се семестриалните, държавните и кандидатстудентските изпити за неопределено време, отлага се приемът на документи за стипендии за приоритетните професионални направления.
 
11.03.2020
All events are canceled by the end of March
Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и предотвратяване разпространението на коронавирус COVID-19 и препоръките на Министерството на здравеопазването се отменят всички събития в университета до края на месец март, включително и предвидените церемонии по дипломиране.
 
08.03.2020
Order of the Rector of the South-West University "Neofit Rilski"
1. Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Югозападния университет „Неофит Рилски“, считано от 09.03.2020 г. до 15.03.2020 година, с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени. За пропуснатите занятия ще бъде изготвен нов график на учебния процес.
 
04.03.2020
Students from SWU "Neofit Rilski" with four awards from a national festival
Студенти от специалност „Съвременна хореография“ се завърнаха с четири награди от фестивала „Elite Dance Championship“, който се проведе в Перник. Участниците бяха оценявани от жури, включващо уважавани имена от световната и българската танцова сцена.
 
28.02.2020
Graduation 2019 from the Faculty of Philology
На тържествена церемония в Аулата на Югозападния университет "Неофит Рилски" 130 бакалаври и магистри от Филологическия факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. На церемонията бяха отличени и седемнадесетте отличници на випуск 2019.
 

Уважаеми студенти,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, обучението в ЮЗУ "Неофит Рилски" се осъществява дистанционно чрез платформата "BlackBoard" https://dlearning.swu.bg, както и чрез комуникация между преподавателите и студентите, посредством електронната поща.
Тези от вас, които все още нямат регистрация могат да се свържат със съответния преподавател.
Повече информация за начина на използване на платформата ще откриете на следния линк: http://disted.swu.bg/information/blackboard-manual/

 

Касата в ЮЗУ "Неофит Рилски" ще работи на 30 (понеделник) и 31 (вторник) март за служителите, получаващи трудовите си възнаграждения на каса.

 

Close