News

09.07.2020
Preservation of the Minister of Health for introduction of temporary counteracting products on the territory of the Republic of Bulgaria
Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България
 
07.07.2020
Donation Campaign
Гл. ас. д-р Ангел Методиев Цветков, преподавател в катедра „Социология“ към Философския факултет, се нуждае от спешна животоспасяваща трансплантация на стволови клетки. Сумата, необходима за лечението и трансплантацията, е в размер на 181 000 долара.
 
29.06.2020
Fees free
За участие в класирането по специалности кандидат-студентите могат да подадат своите документи онлайн (https://ksk.swu.bg/WebClient/) до 3 юли 2020 г. или в Учебен корпус № 1 на университета (Кандидатстудентски център, стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66) до 5 юли 2020 г.
 
25.06.2020
The second stage of the essay competition, organized by the Faculty of Philology, has ended
Успешно приключи вторият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.
 
25.06.2020
Candidate students who participated in the essay competition of the Faculty of Philosophy were awarded
Успешно приключи вторият етап от конкурса за есе за прием във Философския факултет
 
23.06.2020
International Olympic Day
Символичният олимпийски огън бе запален от Кирил Терзиев, бронзов медалист от олимпийските игри в Пекин през 2008 г.
 
23.06.2020
Space spectacle near Tsarev Vrah
Публикуването на този резултат от теренното проучване ще позволи много повече хора и учени, и любители, и туристи да се докоснат до този забележителен като мащаби и стойност паметник на древнотракийската цивилизация, считан от проф. Васил Марков за езическия предшественик на Рилския манастир.
 
09.06.2020
Organ Art Class
Факултативното изучаване на орган в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще спомогне основно за разширяване музикалната култура на студентите, но и придобиване на нови, различни от пианото навици на музициране, както и едно друго слушане на многогласие.
 

Уважаеми кандидат-студeнти,

Обявено е първото класиране на приетите студенти за учебната 2020/2021 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски". Новоприетите студенти следва да се запишат в срок от 8 до 15 юли 2020 г., като представят диплома за завършено средно образование (копие и оригинал) и квитанция за платена семестриална такса. Документи се приемат в Учебен корпус № 1 на университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66). Работното време на комисиите за записване в делничните дни е от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, а в почивните от 09.00 до 15.00 часа.
Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в следващото класиране без подаване на допълнителни заявления.

За кандидатстудентска информация: тел. 073 58 85 46; 0882 48 48 15; 0882 48 48 66; 0895 77 94 56

 

Close