Information for foreign students: Admission and Programmes Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

News

17.04.2014
Easter
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
 
15.04.2014
Scientific Session of the PR Master Class
„1159 години от създаването на българската азбука от св.св. Кирил и Методий- значение и развитие”
 
11.04.2014
Day of the Spanish Philosophy
Посланикът на Испания присъства на представянето на книга на Хосе Ортега-и-Гасет
 
11.04.2014
Sports Festival "120 years of the International Olympic Committee's foundation"
The celebration was held under the Olympic motto "Higher! Faster! Harder!
 
04.04.2014
Round Table
“Професионални компетенции на университетския преподавател и високо качество на висшето образование”
 
04.04.2014
Charity Campaign
Надеждата на студентите от специалност „Специална педагогика” е обществото ни да става все по-толерантно към хората с увреждания