News

22.01.2021
Essay Contest "Me and Isolation"
В катедра „Връзки с обществеността“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе ежегодният конкурс за есе, организиран от проф. Анна Чолева-Димитрова и ас. Теодора Христова, в рамките на дисциплината „Теория и практика на текста“.
 
20.01.2021
Order Housing
1. Студентите и докторантите, настанени в студентските общежития на Югозападния университет "Неофит Рилски", заплащат 50 процента от наема за м. декември 2020 година и за м. януари 2021 година.
 
19.01.2021
Order 73 Covid 19
За изменение на Заповед № 2685 / 30.12.2020 година във връзка със Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването,
 
11.01.2021
Geographical Novel
Главен асистент доктор Владимир Н. Караджов издаде географски роман с напълно достоверна научна фактология и все пак, плод на неговата фантазия.
 
30.12.2020
Order Covid
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
 
22.12.2020
Best Publication of a Young Scientist in 2020
Приключи конкурсът за най-добра публикация на млад учен през 2020 година, организиран от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Съюза на учените в България – клон Благоевград.
 
10.12.2020
The Deputy Dean of the Technical Faculty Assoc. Prof. Dr. Eng. Alexey Stefanov has left us
На 9 декември 2020 г. на 63-годишна възраст завинаги ни напусна един добър и достоен човек, изключителен преподавател, колега и приятел. Доцент Стефанов е изявен учен и специалист в областта на комуникационната техника. Професионалният му път в Югозападния университет „Неофит Рилски“ започва през 2014 година. От 2018 г. е заместник-декан на Техническия факултет. Доцент Стефанов е автор на множество публикации в научни списания и сборници, свързани с комуникационната техника и технологии, на редица учебници и учебни пособия. Участвал е в десетки национални и международни научни форуми.
 
03.12.2020
Order of the Rector about December 8
Обявявам 8 декември 2020 година (вторник) за неучебен и неработен ден за студентите и докторантите, членовете на академичния състав, на административния персонал и работниците.