News

23.04.2018
Geography Online test
Желаещите да решат още безплатни тестове с формат на матура по география в системата за електронно обучение на ЮЗУ "Неофит Рилски", оценките от които се признават за кандидатстудентски изпит, за което се издава поименен сертификат, трябва да следват инструкциите в сайта.
 
12.04.2018
GLAT – Game based Learning for Algorithmic Thinking
Повече информация за проекта може да се открие на https://glat.uniri.hr/.
 
11.04.2018
Monograph of Assoc. Prof. Valentin Vassilev
Разработката беше издадена на български език през 2017 г., а настоящото издание е превод на оригинала на македонски език и е първият подобен текст, превеждан в Македония с образователна цел. Трудът на авторите е утвърден с решение на Академичното ръководство на македонското висше училище като задължително учебно пособие в специалностите „Право“ и „Публична администрация“ на Международния славянски университет.
 
03.04.2018
Students from the Sociology Department visited the European Parliament
Призьорите в националния конкурс за най-добра студентска разработка по социология, организиран от Българската социологическа асоциация посетиха Европейския парламент и Европейската комисия в Брюксел по покана на евродепутата Андрей Новаков.
 
30.03.2018
The University Library received a donation
Колекцията обогатява библиотечния фонд с редки и стари специализирани издания.
 
30.03.2018
National Competition - Young Economist - 2018
Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg
 
30.03.2018
Graduation at the Faculty of Philosophy
228 бакалаври и магистри, възпитаници на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование. На тържествената церемония днес бяха отличени и 14-те отличници на випуск 2017. Деканът на Философския факултет проф. д-р Борис Манов откри тържеството и поздрави абсолвентите, завършващи специалноститe „Философия“, „Социология“, „Психология“ и „Политология“ и др.
 
29.03.2018
Students and lecturer from SWU "Neofit Rilski" with high awards from national competition
Студенти от Факултета по изкуствата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се завърнаха с шест награди от XVIII Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ 2018, който се проведе в Стара Загора.