News

16.03.2018
The world-renowned Bulgarian scientific professor Plamen Atanasov visited the Southwestern University "Neofit Rilski"
Директорът на Центъра за микроинженерни материали към Университета на Ню Мексико, Албакърки, САЩ и вицепрезидент на Международната електрохимична асоциация (International Society of Electrochemistry) – проф. Пламен Атанасов бе гост на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
 
16.03.2018
Representatives of the Regional Health Inspectorate delivered a lecture before our students
Събитието бе организирано от Катедрата по социология и Лабораторията за социологически изследвания, в партньорство с Регионалната здравна инспекция – Благоевград и Катедрата по психология.
 
16.03.2018
Students and students became acquainted with the centuries-old wax technique for Easter eggs
Събитието бе организирано от Катедрата по етнология и балканистика към Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
 
15.03.2018
A monograph of our lecturer was published
„Генезис и поле на логическата теория. Студии по философска логика“ на гл. ас. д-р Силвия Кръстева
 
12.03.2018
Scholarships for training in the Republic of Indonesia
Стипендията покрива самолетните билети до и от Индонезия, настаняване, учебни материали, месечна стипендия за научни изследвания.
 
08.03.2018
Medieval Bulgarians - Craftsmanship and Clothing
Събитието бе организирано от Факултета по изкуствата и Студентския клуб „Проф. Иван Дуйчев“.
 
07.03.2018
Eighth National Salsa Congress
Надежда Тончева, студентка в четвърти курс специалност „Съвременна хореография“, спечели първо място и златен медал в дивизия Salsa solo ladies style на Осмия национален салса конгрес, който се проведе в Стара Загора.
 
02.03.2018
Internship Program to the Pardons Commission with the President of the Republic
Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки.