News

22.03.2019
Graduation of the Faculty of Philosophy 2018
214 бакалаври и магистри, възпитаници на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование. Церемонията бе открита от декана на факултета проф. д-р Борис Манов.
 
20.03.2019
Students presented an exhibition "Figurative composition"
Изложба на четвъртокурсници от специалност „Изобразително изкуство“ бе представена в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Изложбата откри заместник-деканът на Факултета по изкуствата и ръководител на катедра „Изобразително изкуство“ проф. д-р Емил Куков, който отбеляза, че представените произведения са с високи художествени качества.
 
20.03.2019
The monograph of Prof. Vasil Markov
Излезе от печат монографията на проф. д.н.к Васил Марков „Митологични символи от мегалитни светилища в Балкано-Анатолийския регион”. Проф. Марков е преподавател по древни култури в специалностите културология и културен мениджмънт, култура и медии, култура и културен туризъм на Факултета по изкуствата в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 
20.03.2019
With a national roundtable SWU "Neofit Rilski" celebrated the World Day of Social Work
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе национална кръгла маса на тема„Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск“, с която бе отбелязан Световният ден на социалната работа. През 2019 година той е посветен на "Насърчаване на значението на взаимоотношенията с хората".
 
15.03.2019
Students from the specialty "Contemporary choreography" with awards from national and international competitions
В рамките на един месец студентите от специалност „Съвременна хореография“ с ръководител проф. д.изк. Анелия Янева участваха в пет състезания, провели се в София, Шумен, Перник и Благоевград. Възпитаниците на Факултета по изкуствата в Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха отличени с редица награди.
 
12.03.2019
PR students discuss the results of their print media research
При откриване на дискусионния форум гл. ас. д-р Любомира Христова постави темата за значимостта на изследванията в практиката на PR специалиста.
 
01.03.2019
Graduation of the Faculty of Philology
Над 120 бакалаври и магистри, възпитаници на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование.
 
28.02.2019
National Conference
Над 120 студенти, преподаватели и предприемачи взеха участие в националната студентска конференция „Успех за всички студенти чрез предприемачество“. Домакини на събитието бяха Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Центърът за изследване и анализи, гр. София.