ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ СТУДЕНТИ!
От 29.07.2019 г. до 23.08.2019 г. преподавателите и служителите в Югозападния университет "Неофит Рилски" са в платен годишен отпуск.
Инспекторите от учебните отдели на факултетите ще бъдат дежурни за справки и издаване на документи на 07.08.2019 г. (сряда) и на 16.08.2019 г. (петък), във времето от 9.30 ч. до 12.00 ч., за всеки от дните.

News

11.07.2019
Students from South-West University "Neofit Rilski" with many awards from an international festival
За поредна година студентите от специалност „Съвременна хореография“, под ръководството на проф. д.изк. Анелия Янева, представиха отлично Югозападния университет "Неофит Рилски" на Международния младежки фестивал на изкуствата "Музите – 2019", който се проведе в Созопол.
 
28.06.2019
Ph.D. student of the Faculty of Philosophy published his first book
Докторантът по социална философия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ Николай Ценков издаде първата си книга. Печатното издание носи заглавието „Човекът, който продаде морето“ и включва дванадесет истории, случили се в различно време и на различно място. Голяма част от сюжетите са по действителни събития, разказани през гранични човешки ситуации.
 
27.06.2019
The Rector of SWU "Neofit Rilski" Prof. Dr. Borislav Yurukov and Bulgaria's Ombudsman Maya Manolova signed a cooperation agreement
Омбудсманът на България Мая Манолова бе на посещение в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Тя се срещна с ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков. Двамата подписаха споразумение за сътрудничество за организиране и провеждане на студентски стажове в институцията на обществения посредник.
 
27.06.2019
Scientists from 13 countries participated in the 8th International Conference of the Faculty of Mathematics and Physics
Над 300 учени от 13 държави се включиха в Осмата международна конференция "Съвременни тенденции в науката" (FMNS-2019), организирана от Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".
 
21.06.2019
A professor from Turkey delivered a lecture to our students and lecturers
В рамките на пет дни по линия на програма „Еразъм+“ в катедра „Кинезитерапия“ към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт гостува проф. Дефне Кая от университета „Ускудар” , гр. Истанбул, Турция.
 
21.06.2019
Seventh International Scientific Conference "Contemporary Education - Conditions, Challenges and Perspectives"
Факултетът по педагогика бе организатор на Седмата международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“. В конференцията участваха над 100 учени, докторанти и постдокторанти, директори и учители от България, Русия, Северна Македония, Сърбия, Гърция, Хърватия, Израел и Дагестан.
 
19.06.2019
Professor of Romania delivered a lecture to students from the History Department
Проф. Петронел Захариук, декан на Историческия факултет на университета "Йоан Александру Куза" в Яш, Румъния, гостува в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Посещението му бе по линия на програма „Еразъм+“.
 
17.06.2019
International Conference for Young Scientists
Конференцията бе открита от заместник-ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Георги Апостолов, който поднесе поздравителен адрес към младите учени от името на ректорското ръководство.