Представители на Френския институт в България гостуваха в Югозападния университет "Неофит Рилски". Г-н Оливие Кашлер - аташе по университетско и научно сътрудничество и г-жа Бисера Коларова - отговорник стипендии и Campus France се срещнаха със студенти и преподаватели, за да ги запознаят с възможностите за стипендии, които предлага френското правителство.

Срещата бе водена от г-жа Коларова, която разказа подробно за френската система на висше образование, типовете висши училища, процедурите за кандидатстване и възможностите за получаване на стипендии.

"Франция е доста атрактивна за българските студенти. В момента там се обучават над 330 000 чуждестранни студенти, което е 12% от общия брой на студентите. Българските студенти са около 1500", каза г-жа Коларова. Тя отбеляза, че Франция е четвъртата страна по прием на чуждестранни студени след САЩ, Великобритания и Австрия.

Стипендиите, които френското правителство отпуска всяка година са за  нива магистратура (М2), докторантура под двойно научно ръководство, за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати както и за научен престой на посттодкторанти. Стипендиите включват 767 евро месечна издръжка за записаните в магистратура и по програмата Мобилност на млади научни работници, 1060 евро за докторантура под двойно научно ръководство, 1704 евро за постдокторантски програми, медицинска осигуровка и такса за записване в университета.

След срещата със студенти и преподаватели г-н Оливие Кашлер и г-жа Бисера Коларова се срещнаха с ректора на университета доц. д-р Борислав Юруков, зам.-ректора проф. д-р Георги Апостолов, декана на Стопанския факултет доц. д-р Преслав Димитров, зам.-декана на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин и началника на отдел "Научни проекти" проф. д-р Петър Миланов. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с Френския институт в България, представени бяха и предстоящите дебати, които Френският институт организира.

За повече информация посете: http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/