28 докторанти участваха в научната сесия организирана от Природо-математическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Те представиха своите доклади в четири секции: Математика и информатика, Химия, География и екология и Методика на обучението по природни науки.

Форумът откри зам.-ректорът на университета доц. д-р Георги Апостолов. Той поздрави участниците и от името на ректора доц. д-р Борислав Юруков. "Докторантското обучение в Югозападния университет е приоритет и през последните години докторантите от няколко десетки станаха няколкостотин. Днес имаме 400 докторанти и план прием за следващата година 100", каза доц. д-р Апостолов. Той подчерта, че ръководството на университета предприема различни мерки за подпомагане и стимулиране на докторантите. Една от тях е създаването на Докторантско училище, което да обучава и подпомага младите учени в тяхната изследователска работа.

Официални гости на форума бяха акад. Юлиан Ревалски, директор на Института по математика и информатика към БАН и доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на Националната лаборатория по компютърна вирусология - БАН. Доц. д-р Полимирова изнесе доклад на тема "Кибер атаки и съвременни подходи за защита". Тя представи най-популярните кибер атаки и начините за справяне с тях.

Академик Ревалски приветства участниците и пожела конференцията да се превърне в традиция.

"За нас ще е удоволствие, ако докторанти от Югозападния университет прекарват известно време в секциите на Института по математика и информатика. Това ще им даде възможност да се докоснат до друг тип изследвания", каза академик Ревалски.

След представянето на 28-те доклада на базата на определени критерии научно жури отличи трите най-добри разработки. Председател на журито бе проф. д-р Драгомир Янков - директор на института по инженерна химия - БАН. Своите оценки дадоха също доц. д-р Илинка Димитрова, доц. д-р Пламен Граматиков, доц. д-р Емилия Варадинова и доц. д-р Иван Тренчев. Докладът на Иво Бърдаров бе отличен на първо място. Второто място зае Росен Илиев, а трети се класира Владимир Караджов. Отличените докторанти получиха грамоти и предметни награди, а всички участници си тръгнаха със сертификати, връчени от декана на Природо-математическия факултет доц. д-р Стефан Стефанов.

Всички доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник и ще са достъпни на сайта на научната сесия. (http://phdss.swu.bg/)

Основна цел на форума бе да даде възможност на докторантите да представят своите научни резултати, да споделят търсенията и достиженията си в областта на природните науки, както и своето участие в научноизследователската дейност на факултета. Докторантската научна сесия бе част от мероприятията посветени на 40-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Снимки...