В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе Седми български пептиден симпозиум, посветен на 40-годишнината от основаването на университета. В рамките на три дни доклади и изследвания представиха над 70 учени от Белгия, Гърция, Полша, както и български учени, докторанти и дипломанти от медицинските университети в София и Стара Загора, от Химикотехнологичния университет и институтите на БАН.

"Неслучайно симпозиумът се провежда в Благоевград и се организира от Югозападния университет. В катедра "Химия" има силна научна група, която работи в областта на аминокиселините и пептидите. В тази област има защитени няколко докторски дисертации, а трима редовни докторанти също работят по тази проблематика", каза доц. д-р Иванка Станкова, ръководител на катедра ''Химия''.

Насоките на научната работа в катедрата са свързани и със създаването на една сравнително нова специалност - "Медицинска химия". Студентите слушат курсове за най-модерните методи за анализ, които се прилагат в клиничните лаборатории, в съвременните фармацевтични предприятия и медицински центрове. Те се обучават да работят с модерна апаратура. Бакалаврите по "Медицинска химия" могат да работят във фармацевтичната промишленост, в клинични лаборатории. През 4-годишния период на обучение студентите имат възможността да се възползват от обмен, който Катедрата по химия реализира от години с Карловия университет в Прага.

Снимки...