2021-12-20

Графикът на провеждането на задължителния курс по английски език можете да откриете в "Академичен календар".
Докторатите посещаващи задължителния курс по английски език ще бъдат разпределени в две групи: "Elementary level" и "Academic writing".
Докторантите, които са се явили на входящ изпит по английски език се записват на задължителния курс по английски език в ниво "Academic writing", а всики останали в "Elementary level".