2021-12-20

Графикът на провеждането на задължителния курс по дисциплината "Подготовка и управление на проекти" - можете да откриете в "Академичен календар".