2021-10-11

Председател


Доц. д-р Емилия Патарчанова

 

Заместник-председател


Доц. д-р Надежда Кръстева

 

Членове


Доц. д-р Верка Лазарова

Доц. д-р Даниела Лекина

Радослав Николов