2021-10-08

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за  обучение по магистърски програми от зимния семестър на учебната 2023/2024 година.

Информация за магистърските програми може да намерите тук.

Срокът за подаване на документи е от 1 септември 2023 г. до 25 септември 2023 г.

Документи се подават при секретаря на съответния факултет.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.