Председател


Доц. д-р Росица Дойновска, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

 

Членове


1. Доц. д-р Валентина Голева, Правно-исторически факултет.

2. Проф. д-р Пелагия Терзийска, Факултет по педагогика.

 3. Доц. д-р Мая Чочкова, Природо-математически факултет.

4. Доц. д-р Елена Азманова-Рударска, Филологически факултет.

5. Доц. д-р Теодора Кирякова-Динева, Стопански факултет.

6. Доц. д-р Николай Атанасов, Технически факултет.

7. Доц. д-р Николина Кротева, Факултет по изкуствата.

8. Доц. д-р Силвия Кръстева, Философски факултет.