Студентският съвет е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се във висшите училища. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на съответния университет.

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ Студентският съвет е конституиран като изразител на учащите се в него и осъществява своя самостоятелна дейност от 1995 година.

Сред членовете на съвета има представители на всеки факултет, като броят им се определя на квотен принцип пропорционално на броя на студентите и докторантите в университета. Работата в Студентския съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е организирана на три нива – ОС на Студентския съвет, Управителен съвет  и Председател.
Студентският съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ цели да защитава принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, както и утвърждаването на университетската автономия.

Студентският съвет има право:

  • да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище, както и в съвета на настоятелите;
  • да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
  • да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
  • да участва в управлението на студентските общежития;
  • да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите.
  • да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.

Своята дейност Студентският съвет осъществява с дейното участие на представители от всички студентски браншови организации, създадени на територията на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и с активната подкрепа на ректорското и деканските ръководства на университета.

За да работиш за Студентския съвет не е нужно да си избран член. Нужни са желание, идеи, предприемчивост и не малко упоритост.

Председател на Студентския съвет


Иван Лесов
 Учебен корпус № 1, кабинет 103 и 114А

 +359 73 588 504

 +359 882 818 504
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ръководство на СС
Иван Лесов - Председател на Студентски съвет
Бисер Шарлачки - Заместник председател по Международна дейност
Румен Петров - Заместник председател по Социално-битови въпроси
Васил Георгиев - Заместник председател по  Спортната дейност
Янислав Попов - Заместник председател  по Културата
Иван Томов - Заместник председател по  Информационна дейност и ПР
Виктор-Кристиян Василев - Секретар на Студентския съвет
Теодора Данова - Съветник по правни въпроси на Студентския съвет
Николай Златков - Съветник по маркетинг и реклама
Петя Хаджиева - Съветник по Еразъм+ проекти  и чуждестранни студенти