Югозападният университет „Неофит Рилски“ организира краткосрочни курсове, тренинги, семинари, уебинари, школи за периодично актуализиране и допълване знанията, уменията и компетентностите на педагогическите специалисти.

Курсовете са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за присъдени квалификационни кредити.

Формата на обучение е присъствена и дистанционно синхронна.

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.

Участниците в курса получават удостоверение.

Контакти


София Цветанова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

+359 73 588 595

Заявление за включване в краткосрочен курс за продължаващо обучение

Гражданско образование за предучилищна група/клас
Диагностика и развитие на надарени деца
E-портфолио за кариерно развитие на ученика в технологичното обучение
Електронни образователни ресурси в обучението по технологии и предприемачество
Извънкласна дейност по физическо възпитание и спорт
Интерактивни методи и техники за обучение в детската градина
Иновативни аспекти на обучението по технологии и предприемачество в цифрова образователна среда
Облачни технологии в образованието
Образователно законодателство и политика
Оценяване в учебния процес по Технологии и предприемачество чрез облачните технологии
Подготовка на учители за работа в предучилищна група/клас
Правно образование
Превенция на насилието в училищна среда
Приложение на интерактивните методи на обучение в педагогическата практика
Родителите в Монтесори педагогика
Семейно консултиране при агресивно детско консултиране
Словесно-изпълнителски дейности в детската градина и началното училище
Съвременни технологии чрез онлайн среда в обучението по Технологии и предприемачество
Създаване на интерактивни презентации за обучение по технологии и предприемачество
Тренинг за усъвършенстване на педагогическото общуване
Технологии и предприемачество
Технология за творческо решаване на изобретателски задачи и развитието на детското мислене и реч
Управление на образователни проекти
Училище за родители
Методически проекции български език начален етап
Опитно-изследователска работа родинознание и природознание
Организация на творческата дейност по математика
Подвижната игра в детската градина
Подвижни игри
Творческият процес в обучението по литература
Учебно изследователска дейност по математика
Специфични проблеми при професионалната подготовка на настоящи и бъдещи спортни педагози
Съвременно религиозно образование в България