Дирекция, отдел, сектор / позиция

Име и фамилия

Телефон

E-mail

Учебен корпус и номер на кабинет

Помощник-ректор Антоанела Ванева +359 893 459 228  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Ректорат, 201

Началник отдел "Оценяване и поддържане на качеството"

Проф. д-р Мария Младенова Кичева

+359 73 588 552  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 440

Финансов контрольор

 

 Дирекция "Стратегически комуникации и издателска дейност"

Име и фамилия

Телефон

E-mail

Учебен корпус и номер на кабинет

Директор

 проф. д.н. Йордан Гошев  

Отдел "Реклама и маркетинг"

Експерт „Връзки с обществеността“

Веска Арабаджиева

+359 889 112 065

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 215

Експерт „Реклама и маркетинг“ Емилия Златкова +359 889 328 129 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Ректорат, 215
Отдел "Издателски комплекс"    
Началник отдел - Радослав Петров        


Дирекция „Образователни дейности“

Директор

Красимир Папучаров

+359 73 588 576 

+359 882 818 576

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 213

Експерт "Образователни дейности"

София Цветанова

+359 73 588 595
+359 882 818 595

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 103

Консултант „Кандидатстудентска кампания“

Елена Балабанска

+359 73 588 546

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 102А

Отдел "Чуждестранни студенти"    
Началник отдел доц. д-р Мария Анастасова      

Инспектор „Чуждестранни студенти“

Станислава Андонова

+359 73 588 598 

+359 882 818 598

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 102

Инспектор „Социално-битови въпроси“

Галина Аврамова-Андрова

+359 73 588 503

+359 882 818 503

+359 887 490 746

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 114А

Координатор

Веселин Сиджимков

+359 73 588 564
+359 882 818 564

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 108

Системен администратор

Крум Гълъбов

+359 73 588 507

+359 882 818 507

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 347

Системен администратор

Божин Якимов

+359 73 588 507
+359 882 818 507

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 347Дирекция „Научни и образователни програми“

Директор проф. д-р Иванка Станкова    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Отдел "Международни образователни дейности и сътрудничество"

Експерт „Международно сътрудничество“

Станислав Грозданов

+359 73 588 599

+359 886 627 904

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 101

Експерт „Международно сътрудничество“

Радостина Николова

 Отдел „Научни проекти“

Началник на отдел 

Павлина Шейтанска

+359 73 588 577
+359 882 818 577

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 212

Специалист "Европейски проекти"

Антония Донева

+359 73 588 577

+359 882 818 577

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 212

Експерт "Европейски проекти"

Веселка Билева

+359 73 588 577

+359 882 818 577

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 212Отдел „Университетски кадри и правно осигуряване“

Главен юрисконсулт

Мая Бъскова

+359 73 588 561

+359 882 818 561

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 204

Инспектор

Емил Янков

 +359 73 588 585
 +359 882 818 585

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 211

Инспектор

Христина Ангелова

+359 73 588 585
 +359 882 818 585

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 211Отдел „Академично и научно израстване“

Главен експерт

Александър Попкочев

 +359 73 588 566
 +359 882 818 566

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 106

Инспектор

Деница Маревска

  +359 73 588 566
 +359 882 818 566

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 106Дирекция „Електронни и споделени ресурси“

Началник Николай Наумов  
Звено "Системна инфраструктура и информационна сигурност"
 Системен администратор  Абдулсалих Джемал

+359 73 588 

+359 882 818

 Звено "Образователна инфраструктура и интернет позициониране"
 Компютърен специалист Йордан Спиров

+359 73 588 
 +359 882 818

Системен администратор Владимир Ризов
Системен администратор Иван Ждрапански
Звено "Поддръжка и приложно програмиране"
 Компютърен специалист Богомил Христов
Компютърен специалист Бойко Христов
 Компютърен специалист Давид Давидков
Звукотехник Симеон Илиев
Информатор Йордан Трендафилов

 

Отдел „Административно обслужване и координация“

Дирекция, отдел, сектор / позиция

Име и фамилия

Телефон

 

E-mail

Учебен корпус и номер на кабинет

Началник/

Административен секретар

Камелия Илиева

+359 73 885 501

+359 885 878 734

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат

Секретар „Обща канцелария“

Красимира Златкова

+359 73 588 588

+359 882 818 588

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 202ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретар на факултета

Биляна Младенова

+359 73 886 617                   

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Учебен корпус №6

Секретар на катедри  „История“ и „Национална сигурност и публична администрация“

Цветанка Атанасова

+359 73 588 513

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус №1, 354

Учебен корпус №6

Секретар на катедра „Връзки с обществеността“ Зорка Шатева +359 73 588 508

+359 887 094 496
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Учебен корпус №1, 353
Секретар на катедра „Публичноправни науки" и "Гражданскоправни науки" Славина Мишева +359 73 833 208
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Учебен корпус №6

Секретар на катедра „Международно право и международни отношения“

Кристин Хаджиева

 

+359 73 886 621
+359 882 566 934

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Учебен корпус №6

 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретар на факултета

Христина Ковачева

+359 73 588 531

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 464

Секретар на катедра „Информатика“

Секретар на катедра „Физика“

Манка Стоилкова

+359 735 88 532

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 461

Манка Стоилкова

+359 73 588 532

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 461

Секретар на катедра „Математика“

Емилия Гъркова

+359 73 588 557

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 553

Секретар на катедра „География, екология и опазване на околната среда" Радослава Кирова +359 882 220 522 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 4, 102

Секретар на катедра  „Химия“

Радослава Кирова

+359 73 831 825

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 2, 303СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретар на факултета

Миглена Василева

+359 893 459 214

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 8,  311А

Секретар на катедри
„Туризъм“ и
„Икономика“
Милена Донина +359 882 566 892 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 8,  309

Секретар на катедри

„Мениджмънт и маркетинг“ и

„Финанси и отчетност“

Наташа Боянова

+359 888 285 693

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 8, 309ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“

Секретар на факултета

Секретар на катедра „Логопедия“

Йорданка Шопова

+359 73 588 530

+359 73 588 542

+359 882 484 837

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус №1, 411

Учебен корпус №1, 407

Секретар на катедри „Медико-социални науки“

и „Здравни грижи“

Биляна Димитрова

+359 73 588 516

+359 885 914 547

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус №1, 488

Учебен корпус №1, 205ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА

Секретар на факултета

Вяра Дюлгерова

+359 73 588 533

+359 893 459 217   

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 580

Секретар на катедри „Културология“ и „Изобразително изкуство“

Петя Гюзлиева

+359 73 588 501

+359 882 998 709

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 570

Секретар на катедра „Музика“

Секретар на катедра „Хореография“

Секретар на катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“

Зорка Шатева

+359 73 588 501

+359 887 094 496

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 570

Зорка Шатева

+359 73 588 501

+359 887 094 496

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 570

Зорка Шатева

+359 887 094 496

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 4, 503ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Секретар на факултета

Гергана Иванова - Панова

+359 73 588 524

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 415

Секретар катедра

Маргарита Илиева

+359 73 588 525

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 418

Секретар катедра

Василка Тилева

+359 73 588 535

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 307ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретар на факултета

Секретар на Катедрата по български език

Величка Сотирова

+359 73 588 523

+359 893 459 224

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 568

Секретар на Катедрата по германистика и романистика

Секретар на Катедрата по славистика

Елена Колова

+359 73 588528

+359 888 550 682

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 470

Секретар на Катедрата по литература

Секретар на Катедрата по етнология и балканистика

Павлина Солачка

+359 882 566 928

+359 73 588 534

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 471ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретар на факултета

Ива Димитрова

+359 73 588 520

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 485

Секретар на катедри „Социология“ и „Психология“

Гергана Ангелова

+359 73 588 514

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 349

Секретар на катедра „Философски и политически науки“

Силвия Тодорова

+359 73 588 505
+359 882 998 702

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 303ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретар на факултета

Виолета Войнова

+ 359 73 588 551          

+359 899 190 304                               

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 604

Секретар катедра „Машиностроителна техника и технологии“

Елена Гебова

+359 73 588 554

+359 882 99 87 43

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Учебен корпус № 1, 606

Секретар на катедри „Технологично обучение и професионално образование“ и „Електротехника, електроника и автоматика“

Елена Николова

+359 73 831 902

+359 73 588 559

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Учебен корпус № 4, кабинет 302 за катедра „Технологично обучение и професионално образование“ – вторник и четвъртък

Учебен корпус № 1, кабинет 522 за катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – понеделник, сряда и петък

Секретар на катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии“

Емилия Гъркова

+359 73 588 557

+ 359 882 998 716

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, 553


 

Университетска библиотека „Неофит Рилски“

Директор

Жана Пенчева – Маркова

 +359 73 588 593

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, Б103Университетски център за кариерно развитие

Ръководител

доц. д-р Блага Джорова

+359 73 588 517

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Учебен корпус № 1, етаж 2, централно фоайе

Експерт

Весела Лачева

+359 73 588 517

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебен корпус № 1, етаж 2, централно фоайеОтдел „Финансово-счетоводен“

Главен счетоводител

Миглена Маноилова

+359 73 588 584

 +359 882 818  584

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 207

Счетоводител

Ангелина Сотирова

+359 73 588 571
 +359 882 818 571

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 209

Счетоводител

Румяна Поповска

+359 73 588 571
 +359 882 818 571

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 209

Счетоводител

Соня Стоянова

 +359 73 588 563
 +359 882 818  563

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Ректорат, 208

Счетоводител

Мира Кехайова

 +359 73 588 563
 +359 882 818 563

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 208

Счетоводител

Румяна Манова

 +359 73 588 567
 +359 882 818  567

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 208

Труд и работна заплата

Рени Давидкова

 +359 73 588 572
 +359 882 818 572

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 210

Каса

Даниела Гошева

+359 73 588 589
 +359 882 818 589

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ректорат, 206Дирекция „Студентски столове и общежития“

Домакин на Студентско общежитие № 1

Константин Шопов

 +359 888 777 488

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Студентско общежитие № 1

Домакин на Студентско общежитие № 2

Валери Нешев

 +359 887 839 647

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Студентско общежитие № 2

Студентско общежитие № 1 – портал   073 588 578    
Студентско общежитие № 2 – портал   073 588 590    

Управител на Студентския стол

Мария Стоймирска

 +359 73 588 580

+359 894 426 029

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Студентски столОтдел „Капитално строителство и поддръжка“

Началник КСП Ангел Даилов      

Главен експерт

инж. Петина Андреева

+359 73 588 597

+359 882 566 904

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Ректорат, 104

Домакин

Ректорат

Филип Филчев

 +359 73 588 510
 +359 73 588 569

Ректорат, 205

Домакин

Учебен корпус № 2, Учебен корпус № 4

Кирил Янински

 +359 899 820 070

Учебен корпус № 2

Домакин 

Учебен корпус № 6

 

+359 888 550 094

Учебен корпус № 6

Домакин 

Учебен корпус №7, Учебен корпус №8

Любомир Георгиев

 +359 884 216 516

Учебен корпус №8

Началник склад

Алексей Крекманов

 +359 73 588 541

Учебен корпус № 1,ет. 2

Техник ел. системи

Владимир Златков

+359 887 198 294

 Университетски център „Бачиново“

Управител

Тодор Златков

+359/73 831 824

+359/889  878 734

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.