Предстоящи събития

2022-09-29

За поредна година Техническият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде домакин на XХХI международна научна конференция за студенти и млади учени. Научният форум ще се проведе на 6 и 7 октомври 2022 г. в Университетския център „Бачиново“. Официалното откриване ще се състои на 6 октомври от 10:30 ч.

Конференцията ще даде възможност за изява на български и чуждестранни докторанти, млади учени, студенти и специалисти, и ще повиши информираността им за особеностите при разработване на докторска дисертация.

2022-09-19

На 4 и 5 ноември 2022 г. в Университетския център „Бачиново“ и онлайн в платформата BigBlueButton ще се проведе юбилейната международна научна конференция „Физическото възпитание и спортът в образователната система“. Научният форум се организира от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ към Факултета по педагогика и е посветен на 30-годишнината от създаването на специалност „Физическо възпитание и спорт“.

2022-07-18

На 28 и 29 октомври 2022 г. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе юбилейна международна конференция на тема „Иновации в езиковата и говорната патология“. Научното събитие е посветено на 20-годишнината от основаването на катедра „Логопедия“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

2022-07-01

XV Национален студентски фестивал на изкуствата 2022

Програма

17.10.2022 г. (понеделник), 18:00 ч., Учебен корпус № 8, зала "УСЕТ"

Тържествено откриване на фестивала
"Лицата на таланта" забавен шоу спектакъл с участие на студенти от Факултета по изкуствата. Художествен ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова, доц. д-р Валери Пастармаджиев, гл. ас. д-р Биляна Топалова

Мултимедийна презентация (по време на концерта) "Християнски храмове от Югозападна България"

2022-04-18

Философският факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира Втора международна мултидисциплинарна конференция „Постглобалност: криза и бъдеще“. Конференцията ще се проведе в периода 20 – 21 октомври 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Анонс: Теоретичното осмисляне на проблемите на глобализацията поставя на преден план въпросите за характера на глобалните реалности и на глобалното съзнание. Ако се намираме на прага на нов етап от общественото развитие, то следва да погледнем напред към бъдещето. Процесите на глобализация са сложни и многопосочни, световната Ковид пандемия ги задълбочи и още по-остро очерта кризата и промените, новите феномени и структури, с които съвременните хора трябва да се справят. Но и допринесе за истинското осъзнаване на особеностите на ерата на глобализацията. Намираме ли се в етап на пост-глобализация? Очертава ли се нов хоризонт за човешката цивилизация към по-голямо сближение или към по-голямо разединение на човечеството? Ще има ли промяна в ценностната ни система?