Предстоящи събития

Лекция на доц. д-р Йордан Георгиев на тема „Съвременна физика и нов прочит на реалността“

2022-01-10

На 13 януари 2022 г. от 10:30 ч. в платформата „BigBlueButton” ще се проведе онлайн лекция на тема „Съвременна физика и нов прочит на реалността“ с лектор доц. д-р Йордан Георгиев, Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Германия.

Организатор на събитието е Центърът за изследване и разпространение на политически и философски идеи към катедра „Философски и политически науки“ на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.