Предстоящи събития

Филологическият факултет и Класна стая „Конфуций“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ организират тържество по случай традиционния китайски Празник на фенерите. Събитието ще се проведе на 27 февруари 2024 г. (вторник) от 11.00 ч. под надслов „България и Китай заедно посрещат празника“ и ще включва богата програма с представления на китайски и на български език.

Община Благоевград и Power Partner Solutions ще представят новата академия IT Metamorphosis – онлайн платформа за IT обучение. Академията предлага курсове, водени от висококвалифицирани лектори в областта на информационните технологии.

Основната цел на IT Metamorphosis е да предостави възможности за професионално развитие и реализация на широк кръг от хора, независимо от техния предишен опит.

Партньори на Power Partner Solutions са Община Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Американски университет в България.

На 27 февруари 2024 година (вторник) в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъдат открити два нови STEM центъра – по химия и биология и по физика, математика и информатика.

Тържественото откриване на STEM центъра по химия и биология, ситуиран във Втори учебен корпус на университета, ще бъде от 10:30 часа. Откриването на STEM центъра по физика, математика и информатика, разположен в Първи учебен корпус, ще се състои от 11:15 часа.

На 1 март Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще отвори врати за любознателни посетители и бъдещи студенти. Събитието ще се проведе в Първи корпус на университета, а официалното му откриване ще се състои в Аулата от 11.00 часа.

По повод Европейския ден на логопедичната терапия преподавателският колектив на катедра „Логопедия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира семинар под надслов „Сътрудничество на логопеда с други специалисти“.

Събитието ще се проведе на 6 март 2024 г. (сряда) в Учебен корпус № 1, зала 114 от 10:30 ч.