Предстоящи събития

В периода 24 – 25 октомври 2024 г. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе Седмата балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“, организирана от Съюза на учените в България – клон Благоевград.

Партньори на научното събитие са Факултетът по педагогика, Факултетът „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Факултетът по изкуствата, Регионалното управление на образованието – Благоевград, Регионалното управление на образованието – Кюстендил и Съюзът на ръководителите в системата на народната просвета – Благоевград.