По повод появилата се информация в медийното пространство със заглавие „Проверка на МОН откри редица нарушения в ЮЗУ”, Югозападният университет ,,Неофит Рилски“ счита за необходимо да информира обществеността, че три дни след публичното оповестяване на горепосочената информация на сайта на Министерството на образованието и науката на Република България, университетът все още не е уведомен по официален ред за резултатите от проверката.

Следва да подчертаем, че подателят на сигнала до МОН е напуснал преподавател с дългогодишен стаж в университета, който многократно е подкрепян и стимулиран в своята академична дейност. Може само да гадаем какъв е неговият личен стремеж за целенасоченото представяне на негативен и очернящ образ на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ пред медиите и широката общественост.

Ръководството на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ заявява, че ще направи всичко възможно за установяване на обективната истина, както и ще използва всички предвидени от закона средства, за да защити престижа и доброто име на университета.

Длъжни сме да запазим доверието на всички наши студенти, преподаватели и служители в ситуация, в която по повод на горепосочената проверка, определени медии и институции се опитват да представят неизяснени обстоятелства като окончателни заключения.