Новини

2022-09-29

В STEM центъра на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе двудневно обучение на преподаватели от Факултета по педагогика. То бе водено от Александър Чантов, експерт „Обучения и квалификации“ в Юнион Интерактив.

„В тези два дни имаме мисията да усвоим в подробности използването на технологията, и по-скоро като конфигурация и обща концепция, за да бъде полезна на педагогическите специалисти“, сподели Александър Чантов.

Преподавателите се запознаха с начина на работа на образователния софтуер mozaBook, даващ достъп до разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Те имаха възможност да работят и с технологията zSpace, която тепърва навлиза в България. Тя е единствената по рода си технология, чрез която студентите и учениците учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална и добавена реалност.

2022-09-28
Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира допълнителен прием за начинаещи за обучение по китайски език. Студентите от всички факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

2022-09-28
Югозападният университет „Неофит Рилски“ посрещна студенти от четири страни – Полша, Турция, Италия и Испания. Те ще се обучават в университета по програма „Еразъм+“.
Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“ организира дни на ориентация за чуждестранните студенти, за да ги запознае с базата и възможностите, които предлага университетът.

2022-09-27
В периода 26 – 27 септември 2022 г. преподаватели и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ направиха проучвателни разходки в Благоевград. Дейността, която е по проект ERASMUS+ Map4Accessibility, имаше за цел да проучи достъпността на градските райони, които са най-засегнати от бариерите пред свободното придвижване на хора с увреждания.

2022-09-19

Югозападният университет „Неофит Рилски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 17 септември 2022 г. внезапно ни напусна нашият дългогодишен и уважаван колега гл. ас. д-р Георги Величков.

Д-р Величков е роден на 1 февруари 1965 г. в гр. Симитли. Завършва теология в СУ „Св. Климент Охридски“, защитава докторска степен в Аристотеловия университет, гр. Солун, с дисертация на тема: „Българската Екзархия (1870 – 1945 г.) според гръцките и българските извори“.