2022-12-22

Разпределение на часовете  за интензивното обучение по английски език на докторанти през януари/февруари 2023 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Германистика и романистика“

 

Ниво: Elementary (начинаещи)

Дата и час

Група

Преподавател

Стая

30.01.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Красимира Граматикова

1436

31.01.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл .ас. д-р Мария Багашева

1436

01.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Красимира Граматикова

1436

02.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл. ас. д-р Зарина Маркова

1436

03.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл. ас. д-р Мария Багашева

1436

06.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

1436

07.02.’23 –

9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

1436

08.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

1436

09.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

1436

10.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл. ас. д-р Мария Багашева

1436

13.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Елица Кирилова

1436

14.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Елица Кирилова

1436

15.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Елица Кирилова

1436

16.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл. ас. д-р Яна Манова-Георгиева

1436

17.02.’23 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

ИЗПИТ

1436


Ниво:
Academic Writing (напреднали)

Дата и час

Група

Преподавател

Стая

30.01.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Мария Багашева

1475

31.01.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Зарина Маркова

1475

01.02.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Зарина Маркова

1475

02.02.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Мария Чанкова

1475

03.02.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Мария Чанкова

1475

06.02.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Мария Багашева

1475

07.02.’23 –

9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Мария Багашева

1475

08.02.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Мария Багашева

1475

09.02.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл. ас. д-р Мария Багашева

1475

10.02.’23 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)  -

ИЗПИТ

1475