2022-12-22

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД                                                                                                                                                                                                    

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.11.2022 г., комисия, назначена със Заповед № 2613/18.11.2022 г. на Ректора на Университета проведе изпит по дисциплината „Подготовка и управление на проекти“ с докторанти на Университета.

Име

Презиме

Фамилия

Факултет

Оценка

1.

Ава

Адем

Амидеина

ПМФ

Отличен 6

2.

Александър

Георгиев

Ангелов

ФП

Отличен 6

3.

Александър

Траянов

Попкочев

ПИФ

Отличен 6

4.

Ангела

Зелничка

ФОЗЗГС

Отличен 6

5.

Андрей

Андреев

Хадживасилев

ФИ

Отличен 6

6.

Ани

Димитрова

Дурчова

ПИФ

Отличен 6

7.

Анита

Димитрова

Кюрва

ФсФ

Отличен 6

8.

Антон

Илиев

Гогушев

ТФ

Отличен 6

9.

Ася

Александрова

Сократова-Кяйчева

ПИФ

Отличен 6

10.

Беатрис

Бисерова

Владимирова

СтФ

Добър 4

11.

Биляна

Любомирова

Белоева-Дойновска

СтФ

Отличен 6

12.

Борислава

Иванова

Иванова

ПИФ

Отличен 6

13.

Валентин

Николов

Николов

ФИ

Отличен 6

14.

Валентина

Андонова

Друнчилова

ФП

Отличен 6

15.

Васил

Росенов

Пандурски

ПМФ

Отличен 6

16.

Васил

Руменов

Георгиев

ФИ

Отличен 6

17.

Величка

Симеонова

Дошева-Христова

ФсФ

Отличен 6

18.

Веселина

Пенчева

Попова

СтФ

Много добър 5

19.

Веселинка

Ангелова

Боянова

ФИ

Отличен 6

20.

Виктор

Георгиев

Анков

ПМФ

Отличен 6

21.

Владимир

Владимиров

Борисов

ФИ

Отличен 6

22.

Габриела

Стефаонва

Джурковска

ПИФ

Отличен 6

23.

Галена

Николаева

Манова-Узунова

ПИФ

Отличен 6

24.

Даниела

Ицкова

Димитрова

ФсФ

Отличен 6

25.

Даниела

Христова

Дралева

ФсФ

Отличен 6

26.

Деница

Иванова

Ганева

СтФ

Отличен 6

27.

Десислава

Андонова

Илиева

ФИ

Отличен 6

28.

Димо

Пенчев

Димов

ФИ

Отличен 6

29.

Драгана

Лазарова

ПИФ

Отличен 6

30.

Елеонора

Георгиева

Тропанкова

ФлФ

Много добър 5

31.

Емилия

Дахилова

Халилова-Цветина

ФОЗЗГС

Отличен 6

32.

Иван

Стефанов

Стоянов

ФИ

Отличен 6

33.

Иво

Георгиев

Пешунов

ФИ

Отличен 6

34.

Илиян

Людмилов

Кръстев

ФсФ

Отличен 6

35.

Йонна

Владимирова

Барякова-Кондева

ФП

Много добър 5

36.

Йордан

Георгиев

Йорданов

ФИ

Отличен 6

37.

Красен

Недев

Дончев

ФИ

Добър 4

38.

Лалка

Вълева

Георгиева

ФлФ

Отличен 6

39.

Лилия

Симеонова

Георгиева

ПИФ

Отличен 6

40.

Мария

Милчева

Белколева

СтФ

Отличен 6

41.

Мария

Валентинова

Георгиева

ПИФ

Добър 4

42.

Мария

Стоянова

Дамянова-Андреева

ПИФ

Отличен 6

43.

Мария

Рангелова

Колева

ТФ

Отличен 6

44.

Мария

Василева

Лозанова-Бузинку

ФИ

Отличен 6

45.

Миглена

Иванова

Кралева

ФсФ

Отличен 6

46.

Милен

Костов

Камарев

ПИФ

Отличен 6

47.

Михаела

Желязкова

Бозаджийна

ФсФ

Много добър 5

48.

Момчил

Николаев

Енчев

ФИ

Много добър 5

49.

Николай

Валериев

Бързаков

ФИ

Отличен 6

50.

Павел

Валентинов

Николов

ФсФ

Отличен 6

51.

Райна

Димитрова

Гушкова

ФОЗЗГС

Много добър 5

52.

Светослав

Ивалинов

Петков

ПМФ

Отличен 6

53.

София

Красимирова

Златанова

ФИ

Много добър 5

54.

Стефка

Александрова

Филипова-Мертзимеки

ФлФ

Отличен 6

55.

Таня

Красимирова

Камбурова

ФИ

Отличен 6

56.

Янко

Иванов

Михалков

СтФ

Добър 4
ПРОТОКОЛ

Днес, 18.11.2022 г., комисия, назначена със Заповед № 2613/18.11.2022 г. на Ректора на Университета проведе изпит по дисциплината „Подготовка и управление на проекти“ с докторанти на Университета.

1.

Име

Презиме

Фамилия

Факултет

Оценка

2.

Ахарон

Голдрайх

ПМФ

Много добър 5

3.

Адиел

Шошани

ФсФ

Отличен 6

4.

Алкисти

Георгиос

Кацаку

ФП

Отличен 6

5.

Амира

Бар Шалом

ФсФ

Много добър 5

6.

Андреас

Михаил

Янулакис

ФсФ

Отличен 6

7.

Бо

У

ФИ

Много добър 5

8.

Вагя

Мантела

ФП

Отличен 6

9.

Григориос

Серетис

ФсФ

Отличен 6

10.

Джиа

Живей

ФИ

Много добър 5

11.

Джъ-уей

Лин

ФИ

Отличен 6

12.

Донлин

Цай

ФИ

Отличен 6

13.

Екатерини

Пападаки

ФИ

Много добър 5

14.

Елени

Клеантис

Статопулу

ФсФ

Отличен 6

15.

Елефтерия

Александрос

Йоти

СтФ

Много добър 5

16.

Елза

Стойчева

Цакири

ФП

Много добър 5

17.

Елисавет

Йоанис

Гкарнета

ФсФ

Много добър 5

18.

Жин

Джан

ФИ

Отличен 6

19.

Илана

Браха

ФИ

Много добър 5

20.

Исин

Чуан

ФИ

Много добър 5

21.

Ийши

Лю

ФИ

Добър 4

22.

Йоанна

Димитриос

Антониаду

СтФ

Отличен 6

23.

Йоаннис

Галанис

СтФ

Отличен 6

24.

Йоаннис

Кипреос

СтФ

Отличен 6

25.

Константинос

Григориос

Парисис

ФлФ

Среден 3

26.

Лукия

Христос

Валаси

ФИ

Добър 4

27.

Ми

Джоу

ФИ

Добър 4

28.

Наталия

Надим

Басиса

ФлФ

Много добър 5

29.

Симеон

Евтимиос

Арванитопулос

СтФ

Добър 4

30.

Софиа

Петрос

Муса

ФсФ

Добър 4

31.

Стилиани

Христос

Валаси

ФИ

Много добър 5

32.

Сяоцзе

Ху

ФИ

Среден 3

33.

Уан

Жуей

ФП

Отличен 6

34.

Уанг

Каиху

ФИ

Отличен 6

35.

Ханг

Ли

ФИ

Много добър 5

36.

Хаоксинг

Ванг

ФИ

Много добър 5

37.

Цянг

Тонг

ФИ

Отличен 6